Rostowski pewny swego i odcina się MFW

Najnowsze


Minister finansów Jacek Rostowski nie zgadza się z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego i broni polskiego planu obniżenia deficytu finansów publicznych. Według MFW jest on zbyt ambitny, przez co nierealny.

W poniedziałek MFW ocenił, że Polsce nie uda się zredukować deficytu z ponad 7 proc. PKB w tym roku poniżej dozwolonego 3-procentowego poziomu w 2012 roku. Według Funduszu, nastąpi to dopiero 2 lata później. Innego zdania jest polski minister finansów, który przekonywał, że tak ambitny plan jest możliwy do zrealizowania. - Nie zgadzam się z Funduszem w tej sprawie. Ja myślę, że to jest podejście realistyczne i takie podejście jest słuszne - uciął szef resortu finansów.

Czekając na konkrety

Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej Polska powinna zredukować deficyt finansów publicznych poniżej 3 proc do rok 2012. Dlatego rząd przyjął niedawno założenia Planu Rozwoju i Konsolidacji Finansów Publicznych, w których przedstawia drogę do ograniczenia deficytu w najbliższych latach. Założenia te zawarł też w Programie Konwergencji wysłanym do Brukseli, który jest dokumentem pokazującym dostosowanie kraju UE do kryteriów niezbędnych głównie do przyjęcia euro.

Optymistyczny scenariusz zakłada zejście z deficytem poniżej 3 proc. PKB do 2012 roku. Negatywny - rok później.

W ciągu najbliższych tygodni rząd ma przedstawić konkretne projekty ustaw, którymi zamierza reformować finanse publiczne, bo zdaniem m. in. prezydenta i przedstawicieli biznesu założenia przedstawione do tej pory są zbyt ogólne.

PKB urośnie więcej

Mimo swojego sceptycyzmu co do obniżania deficytu, MFW na różowo, a raczej zielono widzi tempo wzrostu naszego PKB. Według Funduszu w 2010 roku wzrośnie on o 2,75 proc., a w 2011 roku o 3,25 proc. - Spodziewamy się, że wzrost PKB w 2010 r. wyniesie 2,75 proc. i 3,25 proc. w 2011. Spodziewamy się ożywienia w popycie krajowym - szczególnie w inwestycjach publicznych. Gospodarka nadal jest poniżej potencjału, a przyrost płac jest ograniczony przez podwyższone bezrobocie. Inflacja powinna być powstrzymana - napisano w raporcie MFW o Polsce.

Prognoza z października ubiegłego roku mówiła o wzroście o 2,2 proc. w 2010 roku.

Źródło: Polskie Radio