Rostowski nie chce dawać tanich pożyczek

Najnowsze

Aktualizacja:

Karne odsetki za zwłokę w rozliczeniach podatkowych są za niskie - uznało ministerstwo finansów. W założeniach do zmian Ordynacji podatkowej znalazła się propozycja ich podwyżki o 2 punkty procentowe. Fiskus miałby też zyskać prawo żądania informacji o firmach handlujących w internecie.

Zgodnie z aktualnymi przepisami stawka odsetek za zwłokę przy zaległościach podatkowych wynosi 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP. Obecnie oznacza to stawkę 10 proc. w skali roku.

Na dodatek w przypadku złożenia korekty deklaracji i zapłaty całej zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, odsetki spadają do 75 proc. stawki podstawowej - czyli obecnie wynoszą 7,5 proc.

Resort finansów zwraca uwagę na niewielką różnicę między tak obniżoną stawką odsetek, a oprocentowaniem bankowych kredytów obrotowych.

To ma być kara

"W celu zagwarantowania dyscyplinującego charakteru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (...) konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między stawkami kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych" - uzasadnia resort w opublikowanym właśnie dokumencie.

MF chce, by stawka odsetek za zwłokę wynosiła 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania, powiększone o 2 pkt procentowe, i nie mniej niż 8 procent. Resort zakłada, że w tym roku, przy utrzymaniu się średniorocznej stawki odsetek na poziomie 11,2 proc., wpływy z tego tytułu wyniosą 626 mln zł. Z wyliczeń MF wynika, że gdyby teraz stawka wzrosła z obecnych 10 proc. do 12 proc., wpływy byłyby wyższe o ok. 15 mln zł.

Zgodnie z danymi MF średnioroczna stawka odsetek za zwłokę w I połowie 2009 r. wyniosła 11,2 proc., a wpływy z odsetek 313,6 mln zł. W ubiegłym roku - przy wyższych stopach NBP - odsetki wyniosły średnio 14 proc., co dało wpływy - 707,4 mln zł, w 2007 roku - 12 proc. (wpływy - 623,7 proc.), a w 2006 r. - 11,5 proc. (wpływy - 582 mln zł).

Więcej obowiązków dla banków i firm hostingowych

Resort chce ponadto zobowiązać banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe do zwiększenia częstotliwości przekazywania przez nie informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zamiast raz w miesiącu, instytucje te przekazywałyby fiskusowi takie dane dwa razy w miesiącu.

"Umożliwi to efektywniejsze wykorzystanie tych informacji przez organy podatkowe i w konsekwencji usprawni pobór podatków, co może przyczynić się do zwiększenia dochodów budżetu państwa" - argumentuje MF.

MF chce też ograniczyć podatkową szarą strefę w handlu internetowym. Proponuje wprowadzenie do Ordynacji rozwiązania umożliwiającego organom podatkowym uzyskiwanie od firm świadczących usługi drogą elektroniczną danych o podmiotach korzystających z ich usług oraz danych dotyczących transakcji zawieranych przez nie w internecie. "Wpłynie to na zwiększenie skuteczności postępowań podatkowych, a tym samym skutkować będzie wzrostem wpływów budżetowych" - czytamy w założeniach.

MF proponuje także zmiany dotyczące przepisów technicznych regulujących kontakty podatników z administracją skarbową drogą elektroniczną. Chodzi o to, by rozporządzenia dotyczące tzw. struktur logicznych elektronicznych podań i deklaracji podatkowych można było publikować tylko w wersji elektronicznej. W "papierowych" rozporządzeniach załączniki określające te struktury stanowią bowiem kilkaset stron. Według MF zmiana obniżyłaby koszty publikacji rozporządzeń.

Źródło: PAP, lex.pl