Rostowski chce większych gwarancji dla naszej kasy

Najnowsze

Aktualizacja:
wikipedia.orgNa wypadek, gdyby bankowy sejf okazał się pusty...

Podniesienie wysokości gwarancji dla bankowych depozytów do 100 tysięcy euro przewiduje projekt nowelizacji ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, opublikowany w piątek przez resort finansów.

Resort finansów tłumaczy w uzasadnieniu do dokumentu, że ma on na celu dostosowanie polskich przepisów do regulacji dyrektywy w sprawie systemów gwarantowania depozytów. Część przepisów wprowadzono w ubiegłym roku, na dostosowanie pozostałych Polska ma czas do końca 2010 r.

Obecnie gwarancjami objęte są depozyty bankowe do równowartości 50 tysięcy euro, czyli obecnie niespełna 200 tysięcy złotych.

Projekt zakłada limitu gwarancji dla depozytów bankowych do 100 tys. euro. Warunkiem wypłaty środków byłaby decyzja Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszeniu działalności banku i ustanowieniu zarządu komisarycznego (o ile nie został on ustanowiony wcześniej) i skierowaniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości banku.

Druga istotna zmiana zaproponowana przez MF dotyczy terminu na uruchomienie gwarancji. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 20 dni od decyzji KNF.

Obecnie limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi 50 tys. euro. Środki te podlegają 100-proc. gwarancji. Przepisy przewidują natomiast znacznie dłuższe terminy wypłaty środków: stanowią, że procedura powinna trwać nie dłużej niż trzy miesiące od chwili, kiedy depozyt nie jest dostępny (np. z powodu upadłości banku). Termin ten jednak może zostać przedłużony nawet do dziewięciu miesięcy.

Tymczasem w przygotowywanym w Brukseli projekcie unijnej dyrektywy dotyczącej systemu gwarancji depozytów Komisja Europejska proponuje, poza gwarancjami w wysokości 100 tys. euro, objęcie gwarancjami depozytów przedsiębiorstw i skrócenie do siedmiu dni terminu wypłaty gwarancji w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.

Ponadto przewidziane jest utworzenie mechanizmu wzajemnych pożyczek między funduszami gwarancyjnymi (w przypadku, gdy fundusz gwarancyjny jednego kraju nie byłby w stanie sprostać roszczeniom depozytariuszy) i obowiązek wypłaty środków w walucie, w której jest prowadzony rachunek.

Celem przygotowywanej przez KE zmiany jest zapewnienie większej ochrony osób posiadających depozyty w bankach, utrzymanie ich zaufania i uniknięcie ryzyka masowej wypłaty depozytów.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: wikipedia.org