Rosną miliony z polskiego węgla

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Polski węgiel w cenie

- Ponad 205 mln zł zysku netto wypracowały w styczniu tego roku należące do Skarbu Państwa spółki węglowe - wynika z opublikowanych we wtorek danych resortu gospodarki. W tym samym czasie zeszłego roku ich zysk wyniósł 39,1 mln zł.

Według danych MG, w styczniu kopalnie wydobyły ponad 5,6 mln ton węgla, wobec ponad 5,9 mln ton w tym samym czasie przed rokiem. Sprzedaż węgla w styczniu przekroczyła natomiast 5,9 mln ton, wobec ponad 5,2 mln ton rok wcześniej. Na przykopalnianych zwałach w końcu stycznia leżało niespełna 3,5 mln ton niesprzedanego węgla - o ponad 1,8 mln ton mniej niż w tym samym czasie przed rokiem.

Średnia cena zbytu węgla wzrosła przez roku o 17,4 proc. Wpływ na to miał przede wszystkim dalszy wzrost ceny węgla koksowego (prawie o 60 proc.), przy wzroście ceny dominującego w polskim wydobyciu węgla energetycznego o 3,2 proc. Średnia cena zbytu węgla koksowego wynosiła w styczniu 626,51 zł za tonę, a węgla energetycznego 265,37 zł za tonę. Średnia cena zbytu węgla ogółem to 327,39 zł.

Kopalnie liczą zyski

Jak podaje resort, w styczniu górnictwo wypracowało blisko 2 mld zł przychodów (wobec niespełna 1,7 mld zł rok wcześniej), uzyskując ponad 341,1 mln zł zysku z podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla. Po odliczeniu strat na pozostałej działalności, w tym finansowej, zysk brutto wyniósł ponad 209,7 mln zł, a zysk netto nieco ponad 205 mln zł. W efekcie przychody górnictwa ze sprzedaży węgla (głównie w kraju) były wyższe o ok. pół miliarda zł.

Zatrudnienie w górnictwie w końcu stycznia wyniosło ponad 110,3 tys. osób. To ponad 4 tys. górników mniej niż rok wcześniej. Koszty podstawowej działalności operacyjnej górnictwa wzrosły o 10,3 mln zł, czyli 0,7 proc. Średni koszt produkcji tony węgla wzrósł w stosunku do stycznia 2010 roku o 6,4 proc. Wzrosła jednak wydajność pracy.

Publikowane przez resort gospodarki wskaźniki nie obejmują giełdowej kopalni Bogdanka na Lubelszczyźnie oraz niewielkiej prywatnej kopalni Siltech w Zabrzu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24