Rolnicy nadal stoją po dopłaty

Najnowsze

Aktualizacja:

Rolnicy złożyli ponad 14 tysięcy wniosków na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. Wnioski opiewają na kwotę ponad 2 miliardów złotych, ale do podziału jest niecałe półtora miliarda.

Większość oddziałów ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków. W sobotę pracowały wszystkie oddziały Agencji. W ośmiu oddziałach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, opolskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim oraz kujawsko-pomorskim przyjmowanie wniosków zostało zakończone. W oddziale: mazowieckim i podlaskim rolnicy będą mogli je składać także w poniedziałek, a w pozostałych w kolejnych dniach, aż do wyczerpania środków.

Zgodnie z przepisami, w województwach gdzie przyznany limit środków zostanie przekroczony o 20 procent, Agencja ogłosi zakończenie naboru wniosków, ale jeszcze przez jeden dzień, po tym terminie, rolnicy mają prawo je składać.

Pula finansowa, którą dysponuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2007 r., wynosi 360 mln euro (1,4 mld zł). Jeden wnioskodawca ubiegał się średnio o dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł.

Wnioski, które nie dostaną dofinansowania z puli 2007, roku będą rozpatrywane w następnym.

Największe przekroczenie w stosunku do przyznanego limitu jest w oddziałach: lubuskim i zachodniopomorskim. Najmniejsze natomiast w oddziałach: małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim.

W latach 2007-2013 rolnik może otrzymać pomoc do 300 tys. zł na gospodarstwo. Jeżeli wykorzysta całą pomoc w pierwszym roku, przez kolejnych 6 lat już nie dostanie pieniędzy na ten cel.

Źródło: PAP