"Rodzina na swoim" tylko do 2012 r.

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Senat za wygaszeniem "Rodziny na swoim"

Senat opowiedział się za wygaszeniem programu "Rodzina na swoim" z końcem 2012 r. Odrzucona została poprawka, która przewidywała, że wnioski o preferencyjny kredyt będzie można składać o pół roku dłużej. Senatorowie zgodzili się jednak, by z kredytowego wsparcia korzystać mogli także samotni.

Najważniejsza poprawka, zgłoszona w czasie prac w Senacie nad ustawą o finansowym wsparciu w nabywaniu własnego mieszkania - zgłoszona przez komisję rodziny i polityki społecznej - przewidywała, że program "Rodzina na swoim" wygasłby z końcem czerwca 2013 r., a nie z końcem 2012 r., jak zaproponował rząd. W głosowaniu została jednak odrzucona.

Przyjęta za to została poprawka, zobowiązująca rząd do przedstawienia po wygaśnięciu programu "Rodzina na swoim" informacji o jego realizacji. Rząd ma też wskazać zamierzenia dotyczące wprowadzenia nowego systemu wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Poparcie zyskała również poprawka senatora Jana Rulewskiego z PO, która pozwala ubiegać się o preferencyjny kredyt małżeństwom, nawet jeżeli jeden z małżonków skończył 35 lat.

Rozpoczynając głosowania Senat nie zgodził się na wniosek, aby ustawę odrzucić w całości, zgłoszony przez Piotra Kaletę z PiS, który argumentował, że ustawa jest "antyrodzinna". Odrzucona została też jego poprawka znosząca maksymalny wiek 35 lat, którego przekroczenie wyklucza z udziału w programie "Rodzina na swoim".

Tylko dla najtańszych mieszkań

Uchwalona na początku czerwca przez Sejm nowelizacja ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania przewiduje stopniowe wygaszanie programu "Rodzina na swoim". Obniżona miałaby zostać także cena mieszkania, na kupno którego można dostać dopłatę.

Zgodnie z nowelą, zmniejszona zostanie z 1,4 do 1,0 wartość mnożnika określającego limit ceny mieszkania na rynku pierwotnym oraz z 1,4 do 0,8 wartość mnożnika dotyczącego mieszkań na rynku wtórnym. Wskaźniki te pomnożone przez średnią cenę metra w danym regionie określają maksymalną wartość metra kwadratowego lokalu, na który zaciągany jest preferencyjny kredyt. Wartość średniej ceny metra określa raz na pół roku wojewoda. Im wyższy mnożnik, tym droższe może być mieszkanie objęte programem.

Zmiana zakłada, że z preferencyjnych kredytów mogłyby korzystać także osoby samotne - single w wieku do 35 lat. W ich przypadku przepisy ustawy dotyczyć będą mieszkań o powierzchni do 50 mkw. Ustawa określa też maksymalny wiek docelowy kredytobiorcy (tj. każdego z małżonków, osoby samotnie wychowującej co najmniej jedno dziecko) na poziomie 35 lat.

3 mld zł wsparcia

Zgodnie z danymi przedstawionymi podczas prac nad ustawą, dotychczas udzielono ok. 112 tys. kredytów z dopłatami, z czego 43 tys. w 2010 r. Obecnie koszty budżetu związane z realizacją programu do 2020 r. sięgają ok. 3 mld zł.

Program "Rodzina na swoim" zaczął funkcjonować na mocy ustawy z września 2006 r. Skorzystać z niego mogą małżeństwa lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Po zaciągnięciu odpowiedniego kredytu w jednym z banków, które podpisały stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przez pierwsze 8 lat państwo dopłaca połowę wartości odsetek. W ramach programu można skredytować mieszkanie, którego maksymalna powierzchnia nie przekracza 75 mkw., czy dom o powierzchni nieprzekraczającej 140 m kw.

Zgłoszonymi przez Senat poprawkami zajmie się teraz Sejm. Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24