Rewolucja w szkołach. Pierwsze e-podręczniki w czwartek

Najnowsze


W najbliższych dniach - w czwartek i w poniedziałek - w Łodzi i we Wrocławiu nastąpią odsłony testowych e-podręczników do informatyki, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz przedmiotów humanistycznych.

Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. W czwartek w jej siedzibie zaprezentowany zostanie pierwszy testowy e-podręcznik do informatyki składający się z rozdziałów głównych, odpowiadających ogólnym tematom podstawy programowej. Rozdziały te obejmują moduł dotyczący, np. edycji tekstu, tworzenia i przetwarzania grafiki komputerowej czy też wykorzystania usług internetowych.

Duża zmiana

E-podręcznik do informatyki zostanie opracowany do trzech poziomów kształcenia, tj. dla klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Do tej pory został przygotowany e-podręcznik z zajęć komputerowych dla IV klasy szkoły podstawowej.

Ponadto zaprezentowany zostanie pierwszy testowy e-podręcznik do matematyki przeznaczony dla klasy I liceum i technikum. Zawiera on pięć rozdziałów: funkcja − ogólne wprowadzenie, funkcja liniowa, liczby, trygonometria i podstawy geometrii. Każde wprowadzone pojęcie ilustrowane jest elementem multimedialnym. E-podręcznik zawiera dużą liczbę zadań interaktywnych oraz zadania generatorowe.

Z kolei za przygotowanie e-podręczników do przedmiotów przyrodniczych merytorycznie odpowiada Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a z zakresu przedmiotów humanistycznych - Uniwersytet Wrocławski.

Pierwsze lekcje

Na e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych, pod wspólnym tytułem "Świat pod lupą" składa się 21 podręczników do: przyrody, biologii, chemii, fizyki, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa. W poniedziałek Uniwersytet Przyrodniczy ma zaprezentować wersje testowe wybranych lekcji do przyrody (szkoła podstawowa), geografii i biologii (gimnazjum). Na Uniwersytecie Wrocławskim, również w poniedziałek, zaprezentowane zostaną wybrane lekcje z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Testowe fragmenty e-podręczników zostaną udostępnione na platformie technologicznej stworzonej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe www.epodreczniki.pl

Docelowo mają być opracowane 64 e-podręczniki do 14 przedmiotów na wszystkich etapach nauki, począwszy od I klasy szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, po całą szkołę ponadgimnazjalną. Udostępnione będą bezpłatnie. Na platformie znaleźć ma się także ponad 2,5 tys. różnych zasobów edukacyjnych.

Nie tylko podręcznik

E-podręczniki mają mieć charakter środowiskowy. Obok repozytorium materiałów, które tworzą e-podręczniki, nauczyciele będą mieli możliwość tworzenia repozytoriów własnych, gdzie będą mogli umieszczać przygotowane przez siebie materiały. Na platformie znajdzie się także miejsce, gdzie będzie można znaleźć m.in. przykładowe scenariusze zajęć. Stworzona ma być też możliwość integracji z innymi środowiskami, np. e-dziennikami, czy platformami e-learningowymi.

Założeniem przyjętym przy opracowywaniu e-podręczników jest to, że będzie można z nich korzystać zarówno online, jak offline, gdyż będzie je można ściągnąć na własny komputer, czy czytnik e-booków. Będzie też można korzystać przy użyciu urządzeń o różnych parametrach technicznych i systemach operacyjnych. Wszystkie e-podręczniki, z wyjątkiem przeznaczonego do edukacji wczesnoszkolnej (ze względu na rodzaj zamieszczonych w nim materiałów interaktywnych), będą miały wersję do druku.

Od września 2015

E-podręczniki do różnych przedmiotów i poziomu edukacyjnego będą różnić się od siebie wyglądem, m.in. liczbą ilustracji, materiałów multimedialnych, możliwości interakcji. Przykładowo podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej będzie zawierał dużo animacji 3D i gier.

Koordynatorem prac nad e-podręcznikami jest Ośrodek Rozwoju Edukacji - instytucja podległa MEN. Wszystkie e-podręczniki mają być dostępne do uczniów 1 września 2015 r.

Autor: msz//gry / Źródło: PAP