Renta za mieszkanie. Będzie regulacja rynku

Najnowsze

TVN24 Rentę taką mogłyby dostać osoby starsze w zamian za mieszkanie oddane instytucjom oferującym to świadczenie

Rząd chce w końcu uregulować tzw. renty dożywotnie, zwane też odwróconą hipoteką. Lepsza ochroną objęte zostałyby osoby decydujące się na skorzystanie z niej - głównie osoby starsze. Dziś firmy oferujące dożywotnie świadczenia, w zamian za przeniesienie prawa do własności, opierają się tylko na Prawie Cywilnym. Rząd chce większej kontroli nad tym rynkiem.

- Rządowe Centrum Legislacji i Ministerstwo Gospodarki pracują nad projektem ustawy w sprawie uregulowania renty dożywotniej. Planujemy, że będziemy mogli przedłożyć go pod obrady rządu w drugim kwartale br. - powiedział PAP wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.

Ochrona osób starszych

Obecnie renta dożywotnia jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Regulacje te nie chronią jednak w sposób wystarczający interesów wszystkich osób zwierających tego typu umowy. Dlatego - jak wskazywało wcześniej Centrum Informacyjne Rządu - potrzebne jest wzmocnienie praw świadczeniobiorców i zwiększenie wymagań wobec świadczeniodawców. W połowie października rząd przyjął propozycje resortu gospodarki, które mają być punktem wyjścia do przygotowania projektu ustawy.

Zgodnie z nimi, "właściciel przenosiłby na świadczeniodawcę własność nieruchomości w zamian za dożywotnie, okresowe świadczenie pieniężne". Jednocześnie świadczeniobiorca miałby prawo dożywotniego mieszkania w nieruchomości - na jego rzecz ustanowiona byłaby służebność osobista mieszkania (budynku, lokalu mieszkalnego). Wypłaty świadczeń miałyby być gwarantowane m.in. przez ustanowienie hipoteki na nieruchomości. Miałaby ona zabezpieczać wierzytelności.

Umowa pod kontrolą

Resort gospodarki zaproponował ponadto wprowadzenie wieloetapowej procedury zawierania umów. Miałoby to uchronić, głównie osoby starsze przed nadużyciami i pochopnym zawieraniem umów renty dożywotniej.

Propozycja MG zakłada, że informacje o rencie dożywotniej powinny być umieszczane na jednolitym arkuszu informacyjnym. Chodzi o informacje dotyczące m.in.: warunków otrzymywania renty, jej wysokości i sposobu wypłacania, a także ustanowienia na nieruchomości hipoteki i służebności osobistej mieszkania czy kosztów zawarcia umowy i możliwości jej wypowiedzenia w określonych sytuacjach.

- W czasie trwania umowy świadczeniodawca będzie mógł zbyć nieruchomość wyłącznie na rzecz innych podmiotów oferujących taką usługę. Zaproponowano możliwość przenoszenia umów przez podmiot oferujący rentę dożywotnią (inny niż zakład ubezpieczeń) na zakład ubezpieczeń. Takie rozwiązanie zabezpieczy ciągłość umowy w przypadku, gdy podmiot oferujący rentę nie będzie mógł spełnić wymogów określonych w ustawie - wyjaśniało w połowie października CIR.

Ścisła kontrola

Bezpieczeństwu świadczeniobiorcy ma służyć możliwość wypowiedzenia umowy, gdy przestanie on - choćby czasowo - otrzymywać przysługujące mu świadczenie. Ponadto będzie on chroniony także w razie upadłości świadczeniodawcy lub poddania go egzekucji. W takim wypadku przepisy przyznają świadczeniobiorcom prawo dochodzenia różnicy między wartością nieruchomości a sumą wypłaconych już świadczeń.

Podmioty zainteresowane oferowaniem renty dożywotniej będą musiały uzyskać zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego i spełniać określone wymogi organizacyjne i kapitałowe.

Autor: //gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24