Recesja w Europie głębsza od prognoz

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huEuropejska gospodarka w maraźmie

Ostateczne dane o PKB gospodarki strefy euro w IV kwartale 2009 roku wykazują, że kwartalnie skurczył się on o 1,5 proc. rocznie, wobec oczekiwanych 1,3 proc. - podał we wtorek Eurostat. To największy spadek w czternastoletniej historii eurolandu.

W IV kwartale 2009 roku spadek PKB wyrównany sezonowo wyniósł w ujęciu rocznym w całej UE 1,4 proc. oraz 1,5 proc. w strefie euro. To ostateczne dane unijnego urzędu statystycznego Eurostatu. W marcu urząd podał, że spadek ten wyniósł 1,3 proc. w całej UE oraz w strefie euro.

Polska rośnie

W ujęciu kwartalnym w IV kwartale w całej Unii dynamika PKB odnotowała spadek o 1,5 proc., a w strefie euro o 1,6 proc. wobec szacowanego spadku o 1,5 proc. zarówno dla UE jak i strefy euro. Najwyższe wzrosty odnotowały w tym ujęciu: Słowacja (2,1 proc.), Cypr (0,6 proc.) oraz Grecja i Polska (0,3 proc.).

Eurostat podał dane dotyczące większości członków UE. Z udostępnionych danych wynika, że najwyższy wzrost w ujęciu rocznym odnotowały: Bułgaria (3,5 proc.), Polska (3,1 proc.) oraz Cypr i Rumunia (po 2,9 procent).

Źródło: money.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu