Raj podatkowy pod rządami PO?

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Uproszczenie podatków to jedno z głównych haseł PO

Wprowadzenie 15-proc. podatku liniowego, zmniejszenie stawki podstawowej VAT z 22 do 20 proc., utrzymanie kwoty wolnej od podatku na podatnika i jego dziecko oraz likwidacja podatku od zysków i oszczędności - to niektóre propozycje zmian, jakie zapowiadała Platforma Obywatelska.

Polska zdrowych finansów i niskich podatków - to jedno z haseł programu Platformy Obywatelskiej. Pod tym nośnym hasłem kryje się przede wszystkim koncepcja podatku liniowego, która ma zapewnić jednolite zasady opodatkowania dochodów ze wszystkich źródeł. Mają zniknąć zwolnienia podatkowe dające nieuzasadnione przywileje niektórym podatnikom, które powodują przerzucanie ciężaru opodatkowania na osoby niekorzystające ze zwolnień.

Jasna, prosta linia

Według PO podatek liniowy jest najprostszym z podatków dochodowych. Decyduje o tym nie tylko jednolita stawka. Umożliwia on uproszczenie systemu poprzez uproszczenie deklaracji, a także przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osobistych i dochodów z działalności gospodarczej. Podatek liniowy ma inwestycyjny charakter. PO proponuje, aby przedsiębiorca mógł jednorazowo odliczyć od dochodu pełną kwotę wydatków inwestycyjnych.

Głównym założeniem zmian w podatkach dochodowych jest zlikwidowanie podziału na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). W ich miejsce miałyby pojawić się dwa podatki - od dochodów osobistych (wynagrodzeń) oraz od działalności gospodarczej, bez względu na jej formę. Podatek liniowy, który mógłby obowiązywać już od 2009 roku miałby wynosić 15 proc. dla wszystkich dochodów podlegających opodatkowaniu - zarówno osobistych, jak i z działalności gospodarczej.

Platforma chce wprowadzić zasadę, że dochód opodatkowany jest tylko raz - w momencie wytworzenia, co wiąże się m.in. z likwidacją opodatkowania dywidend i opodatkowania spadków. Zapowiada się także likwidację opodatkowania odsetek.

Osoby fizyczne miałyby nadal możliwość korzystania z kwoty wolnej przewidzianej dla podatnika i każdego dziecka (ulga prorodzinna).

Co zaoszczędzisz, to twoje

Jeśli chodzi o opodatkowanie przedsiębiorców, to podatek miałby być nakładany tylko na etapie osiągnięcia zysku przez przedsiębiorstwo. Dystrybucja zysku (np. w formie wypłaty dywidendy) nie byłaby opodatkowana. PO chce zlikwidować także podatek od zysków kapitałowych - zarówno tzw. podatek Belki (od zysków z lokat i obligacji), jak i podatek od zysków giełdowych. - Uważam, że likwidacja podatku od zysków kapitałowych i podatku od zysku z oszczędności to dwa obciążenia, które na pewno znikną w tej czteroletniej kadencji - mówi Zbigniew Chlebowski, rzecznik ds. finansów w gabinecie cieni PO.

Wcześniej prezes GPW Ludwik Sobolewski powiedział, że spodziewa się zniesienia podatku od zysków kapitałowych. Z kolei Marek Sawicki, jeden z liderów potencjalnego koalicjanta PO, Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), powiedział, że stanowisko Ludowców dotyczące podatku od zysków kapitałowych nie jest ostatecznie ustalone.

Partner na drodze?Źródło: Rzeczpospolita, Gazeta Prawna

Źródło zdjęcia głównego: TVN24