Rada znów ostro tnie stopy

Najnowsze

Aktualizacja:
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny obniżyła we wtorek podstawowe stopy procentowe - o 75 punktów bazowych. Główna stopa wynosi obecnie 4,25 proc.

W ocenie ekonomistów, powodem tak dużego cięcia był brak presji inflacyjnej oraz słaba koniunktura gospodarcza, o której poinformował w poniedziałek GUS. Większość analityków spodziewała się obcięcia stóp o 50 pb, ale część oczekiwała takiego, na jakie zdecydowała się RPP.

Jest to kolejna, trzecia obniżka stóp procentowych od listopada ubiegłego roku, kiedy RPP obniżyła stopy procentowe o 25 pkt bazowych, pierwszy raz od lutego 2006 roku. Na grudniowym posiedzeniu RPP dokonała redukcji stóp procentowych o 75 pkt bazowych.

Wcześniej Rada podnosiła stopy - w styczniu, lutym, marcu i w czerwcu 2008 roku oraz cztery razy w 2007 roku - w kwietniu, czerwcu, sierpniu i listopadzie - łącznie o 200 pkt bazowych.

Decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nie mniej niż 4,25 proc., stopa lombardowa 5,75 proc., redyskontowa 4,50 proc., zaś depozytowa 2,75 proc.

W związku z cięciem stóp ekonomiści spodziewają się dalszego spadku oprocentowania lokat bankowych.

Źródło: TVN CNBC Biznes