Rada ustąpiła NBP

Najnowsze

TVN CNBC BIZNESRada ustąpiła NBP

- Zarząd NBP i RPP na pewno dojdą do porozumienia w kwestii wyniku finansowego za ubiegły rok, a sprawozdanie finansowe NBP zostanie przekazane rządowi zgodnie z ustawowym terminem do 30 kwietnia - zapewniła w środę Elżbieta Chojna-Duch, członkini Rady. Jak mówiła w TVN CNBC Biznes, RPP wycofała się ze zmiany kontrowersyjnej uchwały w sprawie tworzenia rezerwy na ryzyko kursowe. Zmiany dotyczyć będą dopiero zysku z przyszłego roku.

Uchwała miała zwiększyć wpływy do budżetu z zysku Narodowego Banku Polskiego. Jak jednak mówiła prof. Elżbieta Chojna-Duch Rada zgodziła się, by nowe przepisy zaczęły obowiązywać dopiero za rok.

- Zwolniliśmy tę procedurę z obciążenia tą ewentualną wadą prawną, w związku z tym nowy sposób liczenia rezerwy na ryzyko kursowe będzie obowiązywał dopiero od roku 2010 czyli w kolejnym roku - podkreśliła.

Policzą jeszcze raz

RPP oczekuje jednak, że zarząd NBP przyjmie jej propozycję, by na nowo opracować sposób liczenia rezerwy na ryzyko kursowe. Jak podkreśla TVN CNBC Biznes, nie wiadomo, jakie przyniesie to efekty dla wypłaty zysku NBP za 2009 rok.

30 marca RPP podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę z 19 grudnia 2006 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwiązywania rezerwy na pokrycie zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim. W uzasadnieniu Rada napisała, że celem uchwały jest doprecyzowanie dotychczas obowiązujących zasad tworzenia i rozwiązywania tych rezerw.

Zdaniem zarządu NBP procedura zastosowana przez RPP, w ramach której Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę, jak również treść tej uchwały obciążone są bardzo poważnymi wadami prawnymi. De facto konflikt Rady i NBP dotyczył zysków do budżetu.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES