Rada prawie nowa, stopy całkiem stare

Najnowsze

Aktualizacja:

W połowie zmieniona Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła swoją decyzją: na zakończonym we wtorek posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP wynosi nadal 3,50 proc.

Obecnie stopa referencyjna NBP nadal wynosi 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., depozytowa 2,00 proc., redyskonta weksli 3,75 proc., zaś dyskonta weksli 4,00 proc.

Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku. Jest ona kontynuacją dotychczasowej polityki RPP, a także potwierdzeniem deklaracji jej nowych członków.

Mieszane posiedzenie

Dziesięcioosobowa Rada Polityki Pieniężnej w styczniu obradowała w mieszanym składzie członków II i III kadencji. W pełnym składzie, złożonym już wyłącznie z członków III kadencji, Rada spotka się na posiedzeniu w dniach 23-24 lutego.

Andrzej Bratkowski oraz Elżbieta Chojna-Duch, wybrani 8 stycznia 2010 przez Sejm, zastąpili Jana Czekaja oraz Mirosława Pietrewicza. Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca oraz Jan Winiecki, wybrani przez Senat 13 stycznia 2010, zastąpili Mariana Nogę, Stanisława Owsiaka oraz Halinę Wasilewską-Trenkner.

Kadencja Stanisława Nieckarza, członka RPP II kadencji wybranego przez Sejm, wygasa 7 lutego 2010. Sejm wybierze trzeciego członka RPP na najbliższym posiedzeniu w dniach 9-12 lutego spośród kandydatów, którymi są: Anna Zielińska-Głębocka rekomendowana przez PO, Andrzej Kaźmierczak rekomendowany przez PiS oraz Krzysztof Jajuga rekomendowany przez SLD.

Kadencja członków RPP z nominacji prezydenta - jeszcze Aleksandra Kwaśniewskiego - czyli Dariusza Filara, Andrzeja Sławińskiego oraz Andrzeja Wojtyny wygasa 18 lutego. Wśród potencjalnych kandydatów Lecha Kaczyńskiego do nowej RPP wymienia się Zytę Gilowską, Adama Glapińskiego oraz Wojciecha Roszkowskiego.

Kadencja prezesa NBP Sławomira Skrzypka, będącego jednocześnie przewodniczącym RPP, wygasa 11 stycznia 2013 roku.

Wykorzystać poprawę na euro-reformy

Po posiedzeniu RPP odniosła się też do bieżącej sytuacji w Polsce. Zdaniem jej członków koniunktura w polskiej gospodarce poprawia się nieznacznie łącznie z sytuacją na rynku pracy. Elżbieta Chojna-Duch uznała w rozmowie z reporterem TVN CNBC Biznes, że ożywienie ma już charakter trwały. - Wszystkie czynniki ryzyka się zmniejszają. dane, które otrzymujemy - poza danymi z rynku pracy - są korzystne dla gospodarki - mówiła nowa członek RPP. Jej zdaniem w tym roku polska gospodarka urośnie o 3-3,5 procent.

Elżbieta Chojna-Duch: ożywienie jest już trwałe/TVN CNBC Biznes

Rada zwróciła też uwagę na sytuację finansów publicznych. - Podjęcie działań mających na celu trwałe zmniejszenie deficytu sektora finansów publicznych sprzyjałoby stabilności makroekonomicznej oraz umożliwiło spełnienie kryteriów niezbędnych dla przyjęcia euro - napisano.

Zdaniem członków RPP, powinno nastąpić jak najszybciej. - Przystąpienie Polski do ERM II i strefy euro powinno nastąpić w najbliższym możliwym terminie, po uzyskaniu koniecznego poparcia politycznego dla zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych aktach prawnych - dodano w komunikacie.

Źródło: PAP, tvn24.pl