Rada nie odpuści rosnącym cenom

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNES0110B018X CZEKAJ INFLACJA.avi

Podstawowym celem polityki pieniężnej w 2010 roku pozostaje dążenie do utrzymania inflacji w średnim okresie na poziomie 2,5 proc. - wynika z opublikowanych "Założeń polityki pieniężnej na rok 2010". Jednocześnie polityka pieniężna ma nadal sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.

"Podobnie jak w poprzednich latach, parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do zmieniającej się sytuacji w gospodarce i wynikającej stąd oceny prawdopodobieństwa kształtowania się inflacji w średnim okresie powyżej lub poniżej celu inflacyjnego 2,5 proc." - podała RPP.

"W swoich decyzjach Rada będzie uwzględniała również sytuację sektora finansowego, którego stabilność jest warunkiem koniecznym utrzymania stabilności cen w dłuższym okresie" - napisała RPP.

Cztery czynniki

Jak wynika z dokumentu, do najważniejszych krajowych uwarunkowań polityki pieniężnej będą w 2010 r. należały: stan krajowej koniunktury, sytuacja sektora finansów publicznych, sytuacja na rynku pracy oraz funkcjonowanie systemu finansowego, w tym w szczególności systemu bankowego.

"Czynniki te mogą mieć znaczący wpływ na przebieg procesów inflacyjnych zarówno w 2010 roku, jak i w kolejnych latach" - napisała RPP.

Na wypadek euro

W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2010 RPP podała, że ważnym elementem w procesie realizacji celu inflacyjnego jest komunikacja banku centralnego z otoczeniem. "W jej ramach Rada przedstawia swoją ocenę aktualnego stanu gospodarki oraz przyszłego przebiegu procesów gospodarczych" - napisała RPP.

W dokumencie Rada wskazała, że w przypadku podjęcia wiążącej decyzji dotyczącej daty planowanego przystąpienia Polski do strefy euro, Rada przedstawi dokument opisujący specjalną strategię polityki pieniężnej."Dokument ten będzie stanowił aktualizację Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku" - napisała Rada.

Założenia polityki pieniężnej realizować będzie już nowa RPP, która rozpocznie swoją kadencję na początku roku.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES