Najnowsze

PZU kupił Link4 i trzech ubezpieczycieli z krajów bałtyckich. Za 350 mln euro

Najnowsze

Aktualizacja:
Wielkie zakupy PZU. Spółka wydaje 350 mln euroTVN24 BiS
wideo 2/2

Powszechny Zakład Ubezpieczeń kupił cztery firmy ubezpieczeniowe. Nowe nabytki to: litewska firma Lietuvos Draudimas, łotewska AAS Balta, estońska Codan Forskiring oraz polski oddział brytyjskiego Link4.

Z komunikatu wynika, że PZU kupił od brytyjskiej RSA litewską firmę ubezpieczeniową Lietuvos Draudimas oraz łotewską AAS Balta. Spółka podpisała też umowę kupna estońskiego oddziału Codan Forsikring. Do portfela PZU trafi również firma Link4, która działa na polskim rynku. - "Zakupione aktywa to spółki o zdrowym biznesie, działające na perspektywicznym, rozwijającym się rynku. Ważne jest też dla nas, iż przejęcia realizujemy w krajach, które są w Unii Europejskiej. Od przyszłego roku wszystkie trzy kraje nadbałtyckie będą w strefie euro, a to oznacza dla nas stabilność i przewidywalność” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PZU Andrzej Klesyk.

Szczegóły transakcji

Prezes PZU Andrzej Klesyk poinformował na Twitterze, że PZU zostanie liderem rynku litewskiego (tam przejmie Lietuvos Draudimas) oraz łotewskiego (AAS Balta). W Estonii PZU będzie miał trzecią pozycję na rynku. Na podstawie umowy PZU SA nabędzie od RSA 805.432 akcji spółki Lietuvos Draudimas AB stanowiących 99,977 proc. jej kapitału zakładowego. Nabycie tych akcji jest uzależnione m.in. od uzyskania zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej. Płatność za akcje Lietuvos Draudimas wynieść ma 180 mln euro plus szacowaną kwotę wyrównania, stanowiącą różnicę między szacowaną wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto. PZU kupi także od RSA 4.651.825 akcji zwykłych AAS Balta stanowiących 99,995 proc. jej kapitału. Kwota transakcji wynieść ma około 48 mln euro. Ponadto PZU Lietuva kupi od Codan przedsiębiorstwo, które składa się z biznesu ubezpieczeniowego prowadzonego przez Codan poprzez oddział zarejestrowany w Estonii. Płatność wynieść ma ok. 30 mln euro.

Uzupełnienie oferty

W Polsce PZU kupi od RSA 111.354.305 akcji spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń. Płatność wynieść ma ok. 90 mln euro. Pod koniec 2013 roku wartość aktywów Link4 w Polsce wynosiła 662 mln zł, a jej aktywa netto to 134 mln zł. Zysk brutto w 2013 roku wyniósł ok. 30 mln zł.

PZU ocenia, że zakup Link4, lidera rynku direct, będzie uzupełnieniem strategii PZU i pozwoli na dotarcie do innej grupy klientów, którzy preferują model obsługi bezpośredniej. „Budowanie nowej marki od podstaw byłoby trudne, kosztowne, długotrwałe i obarczone ryzykiem” - mówił, cytowany w komunikacie, Klesyk. Nabycie akcji tej spółki uzależnione jest m.in. od uzyskania zgód: Komisji Nadzoru Finansowego, antymonopolowej Komisji Europejskiej lub Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reakcja rynku

PZU jest największym polskim ubezpieczycielem. Zagraniczne przejęcia pozwolą PZU zbudować silną pozycję firmy w Europie Środkowej i Wschodniej. Na informacje o inwestycjach PZU pozytywnie zareagowali gracze na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje spółki na starcie notowań wzrosły o ponad 1,3 proc. Kilka godzin później o godz. 13:10 wartość akcji wzrosła o 2,71 proc.

Bez wpływu na dywidendę

W 2013 roku PZU poinformował, że w latach 2013-2015 przeznaczy co roku na dywidendę od 50 proc. do 100 proc. zysku. Członek zarządu PZU Przemysław Dąbrowski podkreślił, że te akwizycje pozostaną bez wpływu na wypłatę dywidendy z zysku za miniony rok. - Akwizycje nie mają wpływu na wypłatę dywidendy w 2014 roku - mówi Dąbrowski.

Autor: msz/klim / Źródło: PAP