PZU już mówi o wypłacie dywidendy akcjonariuszom

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24PZU przymierza się do wypłaty dywidendy akcjonariuszom

Dobrze będzie mieć akcje PZU SA 25 sierpnia. Kto tego dnia będzie je posiadał - dwa tygodnie później otrzyma dywidendę: 10,91 zł na każdą posiadaną akcję. Tak przynajmniej proponuje zarząd PZU w dwa dni po giełdowym debiucie spółki.

Na wypłatę drugiej części dywidendy za 2009 rok zarząd proponuje przeznaczyć łącznie 942,10 mln złotych. Spółka już w listopadzie wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2009 w wysokości 12,75 mld zł.

"Pozostała do wypłaty część dywidendy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2009 roku wynosi 942.103.593,00 zł, czyli po 10,91 zł na jedną akcję" - głosi komunikat.

W sumie dywidenda za 2009 rok wyniesie więc 13,69 mld zł, przy czym z zysku netto PZU SA za 2009 r. w kwocie 2.510,38 mln zł na ten cel trafi 1.692.51 mln zł. Pozostała suma 11.999,52 mln zł pochodzi z kapitału rezerwowego spółki.

Prezes Andrzej Klesyk w rozmowie z TVN CNBC Biznes zapowiedział, że PZU będzie co roku przeznaczało na dywidendę od 25 do 40 procent wypracowanego zysku.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA zadebiutował na warszawskiej giełdzie 12 maja. Obecnie Skarb Państwa ma 39.020.483 akcji (45,1875 proc.) akcji PZU. Oznacza to, że z drugiej części dywidendy uzyska wpływy w wysokości ok. 425,71 mln zł.

Źródło: TVN CNBC Biznes, ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24