Publiczne rozgłośnie regionalne mają rady

Najnowsze

Aktualizacja:
Kriss Szkurlatowski sxc.huWiększość publicznych rozgłośni ma już rady nadzorcze

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała rady nadzorcze 13 regionalnych rozgłośni publicznych. Już na początku października KRRiT wybrała radę Radia Opole, któremu groził brak organów zarządzających spółką. Teraz bez nowej rady nadzorczej pozostają jeszcze Radio Zachód z Zielonej Góry, Radio Wrocław i Radio Katowice.

Według jednego z członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Lecha Haydukiewcza, rady tych rozgłośni mogą zostać wyłonione najwcześniej w przyszłym tygodniu. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na wtorek.

Rozgłośnie regionalne funkcjonowały bez rad nadzorczych od 30 lipca, kiedy minister skarbu zamknął walne zgromadzenia tych spółek, kończąc kadencje dotychczasowych rad.

Obecnie 14 rad może podjąć działanie, bo wcześniej swoich przedstawicieli w 17 radach nadzorczych rozgłośni regionalnych wskazał minister skarbu. Każda z rad nadzorczych regionalnych rozgłośni składa się z pięciu członków: czterech wskazuje KRRiT, jednego - minister skarbu.

Członkowie rad nadzorczych publicznych rozgłośni radiowych, wybrani przez KRRiT:

Radio Białystok SA:

Krystyna Stanisława Górniak, , Roman Stanisław Kowalski, , Michał Lisowski , Marzena Słomka. ,

Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA w Bydgoszczy:

Alicja Kłos, , Natalia Kołaczyńska, , Jolanta Kuligowska - Roszak , Małgorzata Przybylska. ,

Radio Gdańsk SA:

Wojciech Charkin, , Zdzisław Koszlak, , Danuta Makowska Piotr Michał Ogiński. ,

Radio Kielce SA:

Władysław Karol Jacewicz, , Jarosław Karyś, , Dariusz Lasocki, , Agnieszka Massalska; ,

Radio Koszalin SA:

Agnieszka Brelik,

Tadeusz Kaczanowski,

Krzysztof Paluszyński Marian Szołucha.

Radio Kraków SA:

Janusz Furgała,

Małgorzata Pawłowska - Krupa,

Tomasz Sanecki,

Andrzej Skoczylas;

Radio Lublin SA:

Krzysztof Jaworski, , Marek Pakulski vel Modrzejewski, , Agnieszka Stolarczyk, , Lech Szymańczyk. ,

Radio Łódź SA:

Lidia Fido, , Piotr Przemysław Paduszyński, , Marek Składowski, , Andrzej Wójcik. ,

Radio Olsztyn SA:

Grzegorz Kierozalski, , Henryk Łańko, , Marcin Poczobutt, , Sławomir Trojanowski. ,

Radio Merkury SA w Poznaniu:

Jerzy Ryszard Handschke, , Katarzyna Joanna Materna, , Robert Pietryszyn, , Dariusz Szymczak. ,

Radio Rzeszów SA:

Damian Delekta, , Janusz Przetacznik, , Zbigniew Sieczkoś, , Adam Witalec. ,

Radio Szczecin SA:

Sławomir Kobarynka, , Artur Kubaj, , Antoni Mickiewicz, , Bogusław Stankiewicz. ,

Radio dla Ciebie SA w Warszawie:

Danuta Frączak, , Marek Waldemar Kołodziejczyk, , Wojciech Jacek Trybowski, , Romuald Poliński. ,

Źródło: Polskie Radio

Źródło zdjęcia głównego: Kriss Szkurlatowski sxc.hu