Przyszłość LOT-u - minister skarbu zadowolony po rozmowach w Brukseli

Najnowsze

TVN2 24 BiŚKarpiński zadowolony po rozmowach z komisarzem UE

- Zdecydowanie jestem pozytywnie nastawiony po tym spotkaniu - powiedział minister skarbu Włodzimierz Karpiński po rozmowie z komisarzem UE ds. konkurencji Joaquinem Almunią. Rozmowa dotyczyła restrukturyzacji i pomocy państwa dla naszego narodowego przewoźnika.

- Cały czas czeka nas ciężka praca i tej pracy i zarząd, i załoga PLL LOT się nie boją. Właściciel, czy główny akcjonariusz (skarb państwa - red.), jest zdeterminowany, by ta firma była rentowna (...) - powiedział dziennikarzom Karpiński w czwartek po spotkaniu z Almunią.

Na początku listopada ub.r. KE wszczęła szczegółowe postępowanie, aby ocenić, czy przyznanie PLL LOT w sumie ok. 200 mln euro pomocy restrukturyzacyjnej jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa. Jeśli KE nie uzna już udzielonej pomocy państwa za dozwoloną, LOT może być zmuszony do jej zwrócenia. W ubiegły piątek KE opublikowała w dzienniku urzędowym główne elementy i założenia planu restrukturyzacji spółki. Uczestnicy rynku, czyli np. inne linie lotnicze, mają - jak podał Karpiński - czas do 7 marca na zgłaszanie pytań i uwag do dokumentu.

Karpiński: Gotowość 24 godziny na dobę

- To, co dzisiaj jest najważniejsze to plan restrukturyzacji, który przewiduje urentownienie docelowe firmy i jest realizowany dużo efektywniej (niż przewidywano -red.). Mimo trudności związanych z redukcją kosztów, wzrastają przychody. To są dobre informacje. Była to dobra rozmowa (z komisarzem - red.), która ustaliła poziom komunikacji na najwyższym szczeblu. Ze swojej strony zadeklarowaliśmy pełną gotowość do składania wyjaśnień (komisarzowi) w zasadzie 24 godziny na dobę - zapewnił minister.

KE ma wątpliwości

Tymczasem, KE uzasadniała w listopadzie, że uruchomiła dochodzenie właśnie dlatego, że ma wątpliwości, czy plan restrukturyzacji LOT-u jest zgodny z wymogami UE, a te wymogi to ponowne usprawnienie firmy, adekwatny udział firmy w kosztach restrukturyzacji i zastosowanie środków, które skompensują zakłócenia konkurencji wynikające z pomocy państwa.

Cel: Trwała rentowność w 2015 roku

W planie restrukturyzacji PLL LOT na koniec tego roku założono zysk z działalności operacyjnej spółki na poziomie 64-78 mln zł, a w 2015 r. 113-137 mln.

W grudniu 2012 roku przewoźnik otrzymał pierwszą transzę pomocy 400 mln zł (ok. 100 mln euro). Komisja Europejska wydała w maju 2013 r. tymczasową zgodę na pożyczkę. Miesiąc później do KE trafił plan restrukturyzacji, zawierający wytyczne dotyczące przyszłości LOT-u, zakładające m.in. modernizację floty. Plan zakłada także m.in. przekazanie LOT-owi drugiej transzy pomocy na restrukturyzację w wysokości 381 mln zł oraz uzyskanie trwałej rentowności przez spółkę od 2015 r.

Autor: ToL/Klim/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24