Przyroda "wybitnie ważna"

Najnowsze

Aktualizacja:

Powstanie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - uchwalił Sejm, przyjmując aż trzy nowe ustawy. Nowe przepisy przede wszystkim mają dostosować nasze przepisy do dyrektyw UE. Komisja Europejska wiele razy wyrażała zastrzeżenia wobec polskich regulacji związanych z ochroną przyrody.

Przyjęte ustawy to rządowa nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, ustawa o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Przewidują one powstanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dostosowanie przepisów dotyczących obszarów Natura 2000 do zaleceń Komisji Europejskiej oraz zapewnienie obywatelom informacji o planach związanych z ochroną środowiska.

Dzięki przyrodzie będą drogi?

Według rządu, uchwalenie przepisów umożliwi Polsce wykorzystanie środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007-2013 m.in. na budowę dróg.

Nowelizacja uporządkuje sprawy związane z wyznaczaniem obszarów Natura 2000. Są to obszary, które z uwagi na unikalną faunę i florę objęte są specjalnym europejskim programem ochrony. KE zarzuciła Polsce, że wyznaczyła ich zbyt mało. Na dostosowanie do zaleceń Komisji Polska dostała czas do końca roku.

Ustawa przewiduje także powołanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz jej regionalnych odpowiedników. Zadaniem tych służb będzie usprawnienie procesu zarządzania środowiskiem, co ma pozwolić na skuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych.

Nowe prawo przewiduje, że przedsięwzięcia mogące znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000 będą wymagać przeprowadzenia oceny. Szereg decyzji, np. o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, lokalizacji drogi czy autostrady będzie wymagać wcześniejszej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Przeciwnikiem zmian w kształcie zaproponowanym przez rząd był klub PiS. Posłowie zarzucali, że zmiany zaszkodzą ochronie środowiska, spowodują rozrost biurokracji i będą powodować drenaż budżetu. PiS wniósł o odrzucenie projektów w pierwszym czytaniu, ale wniosek ten nie został przyjęty.

Wybitnie ważna przyroda

Maciej Trzeciak, wiceminister środowiska powiedział przed piątkowym głosowaniem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, że jest ona "wybitnie ważna" z punktu widzenia zarówno środowiska jak i gospodarki. Wraz z ustawą o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i uchwaloną wcześniej tzw. specustawą drogową porządkuje polskie prawo.

Zdaniem wiceministra zmiany pozwolą prowadzić inwestycje infrastrukturalne szybko i skutecznie, z wykorzystaniem środków unijnych. - Chodzi o to, aby ludziom żyło się lepiej, także w Naturze 2000 - powiedział Trzeciak.

Teraz ustawy zostaną skierowane do Senatu.

Źródło: TVN24, PAP