Przypomną listem o zaległym abonamencie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Zaległości abonamentowe to prawie dwa mld zł

Zaległości Polaków z tytułu nieopłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego sięgają już ok. dwóch mld zł. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji postanowiła listownie przypomnieć dłużnikom o ich zaległościach. Dane osób, które opłat nie uiszczą we wskazanym terminie, mają być przekazane do Krajowego Rejestru Długów.

Dotychczas, w ramach programu pilotażowego, Poczta Polska, z którą Rada zawarła specjalną umowę, wysłała wezwania do zapłaty do 150 podmiotów - 100 osób prywatnych i 50 firm. Do końca roku KRRiT planuje jednak podpisanie kolejnej umowy, dzięki której podobne upomnienia otrzyma 1500 kolejnych podmiotów.

Rzeczniczka KRRiT Katarzyna Twardowska poinformowała, że akcja przynosi już efekty - swój kilkusettysięczny dług postanowił uregulować m.in. jeden z dużych, znanych hoteli. KRRiT rozłożyła zaległość na 10 rat. Przypomniała, że zgodnie z ordynacją podatkową zaległości abonamentowe przedawniają się dopiero po pięciu latach. Oznacza to, że dług osoby, która przez pięć lat zalega z płatnością, na koniec tego roku wyniesie 1634 zł.

Kto płaci...

Zgodnie z obowiązującym prawem, abonament opłaca się za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, przy czym przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada taki odbiornik w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go.

Osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczenia jednej opłaty abonamentowej (radiowej lub radiowo-telewizyjnej), niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie. Jedną opłatę wnoszą też m.in. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, szkoły, żłobki i domy pomocy społecznej.

Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.

Z opłacania abonamentu zwolnione są m.in. osoby, które ukończyły 75. rok życia; posiadające orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej, o całkowitej niezdolności do pracy lub o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi; emeryci (gdy wysokość świadczenia nie przekracza 50 proc. ubiegłorocznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej); renciści i bezrobotni.

Z obowiązku wnoszenia opłat za używanie odbiorników nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

... za co

Zgodnie z informacjami KRRiT, odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym jest urządzenie dostosowane do odbioru programu, czyli: telewizor, radio, radio samochodowe, radiomagnetofon i wieża stereo z radiem. Należy je zarejestrować w placówce Poczty Polskiej w ciągu 14 od wejścia w ich posiadanie.

Jako odbiornik nie jest traktowany: magnetofon, magnetowid i odtwarzacz CD lub DVD, pozwalające na odtworzenie nagranej wcześniej audycji lub filmu, ani też telewizor, który nie jest "trwale lub czasowo" podłączony do żadnej instalacji umożliwiającej odbiór programu, a pełniący np. rolę monitora. Charakteru odbiornika nie mają też urządzenia wielofunkcyjne - komputery i telefony komórkowe.

.. ile i na co

W 2011 roku miesięczna opłata za używanie odbiornika telewizyjnego albo telewizyjnego i radiofonicznego to 17,15 zł, zaś za używanie samego radia - 5,35 zł. Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika to trzydziestokrotność opłaty miesięcznej - 514,50 zł w przypadku posiadania telewizora i 160,50 zł w przypadku posiadania wyłącznie radia.

W 2012 roku za korzystanie z radia i telewizora trzeba będzie zapłacić 18,50 zł miesięcznie, a za używanie tylko radia - 5,50 zł za miesiąc.

Z roku na rok wpływy z abonamentu maleją. W 2007 roku było to 887 mln zł, w zeszłym roku - 537 mln zł. Prognozy KRRiT na ten rok mówią o 470 mln zł (pierwotne plany zakładały 380 mln zł).

Środki z abonamentu przeznaczane są na realizację misji publicznej przez publiczną telewizję i radiofonię. Mniejsze wpływy z tego tytułu oznaczają więc mniej środków na finansowanie m.in. Telewizji Polskiej i Polskiego Radia; w budżecie TVP środki z tego tytułu stanowią obecnie ok. 13 proc. dochodów. Resztę telewizja musi pozyskać z innych źródeł, głównie ze sprzedaży czasu reklamowego.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24