Przyjęcie euro "korzystne, albo ryzykowne"

Najnowsze

Aktualizacja:
sxc.huMinisterswo finansów o przyjęciu przez Polskę euro

Doświadczenia z okresu kryzysu w strefie euro pokazały, że przyjęcie przez Polskę euro może być bardzo korzystne, albo bardzo ryzykowne - wskazał resort finansów w publikacji zamieszczonej na swojej stronie internetowej.

- Kryzys w strefie euro należy postrzegać jako kumulację różnych typów kryzysu, zarówno po stronie trudności poszczególnych jej państw członkowskich (np. recesje i kryzysy zadłużenia od 2009 r.), jak i instytucji unii walutowej (np. rola EBC i funduszy ratunkowych) - napisano w odpowiedziach MF na najczęściej zadawane pytania na temat euro.

Według MF kryzys pozwolił na lepsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania unii walutowej oraz zainicjował znaczące reformy zarządzania gospodarczego w Europie.

Niezbędna rewizja

- W ich efekcie wyłania się "nowa" strefa euro, a dotychczasowe szacunki związane z korzyściami i kosztami wprowadzenia wspólnej waluty muszą niekiedy zostać poddane rewizji - poinformowano. Wskazano, że chodzi zarówno o rewizję "w dół", jak i "w górę".

Zdaniem resortu finansów doświadczenia z okresu kryzysu strefy euro pokazały, że przyjęcie euro może być "bardzo korzystne albo bardzo ryzykowne".

Przystąpienie do paktu fiskalnego, którego utworzenie uzgodniono w grudniu 2011 r., na prawach członka strefy euro spowoduje dalsze rozszerzenie wpływów Polski w Unii Europejskiej. Kierunki reform zarządzania fiskalnego w UE od 2010 r. pokazują, że przyjęcie wspólnej waluty będzie niezbędne dla uzyskania silnej pozycji politycznej Polski w ramach UE Ministerstwo finansów

Nie bez znaczenia podpisanie paktu fiskalnego

Jako argument za rewizją "w dół" wskazano m.in., że przyjęcie euro będzie się wiązało z nałożeniem dodatkowych restrykcji na politykę fiskalną w porównaniu z okresem sprzed kryzysu.

Z kolei za rewizją "w górę" przemawia np. wzrost skali niemierzalnych korzyści politycznych z przystąpienia Polski do strefy euro.

- Przystąpienie do paktu fiskalnego, którego utworzenie uzgodniono w grudniu 2011 r., na prawach członka strefy euro spowoduje dalsze rozszerzenie wpływów Polski w Unii Europejskiej. Kierunki reform zarządzania fiskalnego w UE od 2010 r. pokazują, że przyjęcie wspólnej waluty będzie niezbędne dla uzyskania silnej pozycji politycznej Polski w ramach UE - napisano.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu