Przyjazny fiskus przeszedł przez Senat

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Nadchodzą duże zmiany w podatkach

Senat zaakceptował zmiany w przepisach podatkowych przygotowane przez komisję "Przyjazne Państwo", a przyjęte wcześniej przez Sejm. Podatnicy mogą liczyć na wiele ułatwień.

Senat przyjął w piątek m.in. nowelizację Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nią organy podatkowe, które rozpatrują odwołania podatników, miałyby ich informować o swoim stanowisku w ich sprawach przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego.

Według komisji "Przyjazne Państwo" - autorów nowelizacji - nowe przepisy poprawią komunikację między organem podatkowym prowadzącym postępowanie a jego stroną. Wiceminister finansów Maciej Grabowski mówił wcześniej w Sejmie, że ewentualne koszty zmiany dla organów podatkowych mogą wynieść ok. 350 tys. zł, ale dzięki niej podatnicy zaoszczędzą czas, w efekcie postępowania mogłyby ulec skróceniu.

Mniej obowiązków informacyjnych

Senat zdecydował także o zmianach w ustawie o VAT. Nowe przepisy zwalniają podatników VAT z obowiązku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego (dla celów VAT) w sytuacji, gdy aktualizuje dane w systemie ewidencji podatników NIP. Ułatwienie nie miałoby zastosowania w przypadku, gdyby zgłaszana zmiana spowodowała zmianę właściwości organu podatkowego, czyli np. w razie zmiany miejsca zamieszkania lub adresu siedziby podatnika. Zgodnie ze zmienionym przepisem, podatnik będzie musiał zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia, kiedy nastąpiła zmiana.

VAT od "gratisów" kosztem uzyskania przychodu

Senatorowie uchwalili także nowelizację ustawy o PIT i CIT, która ma umożliwić firmom zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu VAT związanego z tzw. sprzedażą premiową. Nowela wprowadza przepis, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów będzie także podatek należny od towarów przekazanych nieodpłatnie w zamian za uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług (np. rękawiczki do zmywania otrzymywane w zamian za zakup płynu do mycia naczyń). Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r.

Liniowy za pracę dla ex-pracodawcy

Sejm znowelizował też przepisy dotyczące PIT. Nowelizacja zakłada, że samozatrudnieni będą mogli świadczyć usługi dla dawnych pracodawców (odpowiadające ich dawnemu zakresowi obowiązków) bez utraty prawa do opodatkowania liniowym 19-procentowym PIT-em, pod warunkiem, że usługi te zaczną świadczyć od kolejnego roku podatkowego.

Droższe prezenty bez podatku

Inne rozwiązanie dotyczące PIT przewiduje podniesienie ze 100 zł do 200 zł limitu zwolnienia dla tzw. prezentów o małej wartości. Zgodnie z obecnymi przepisami, jeżeli wartość gadżetu reklamowego wręczonego np. klientowi przekracza 100 zł, firma musi złożyć deklarację PIT-8C.

Fundusze na innowacje kosztem uzyskania przychodu

Nowe przepisy wprowadzają także zmiany dotyczące przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną. Chodzi o ulgę umożliwiającą centrom badawczo-rozwojowym zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów środków funduszu innowacyjności wykorzystanych w roku podatkowym, w którym nastąpiło ich przekazanie do funduszu lub w ciągu roku podatkowego następującego po tym roku.

Ułatwienia dla wynajmujących

Z kolei nowela ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ma dać podatnikom osiągającym przychody z wynajmu np. mieszkania więcej czasu na wybór zryczałtowanej formy opodatkowania.

Zgodnie z propozycjami komisji "Przyjazne Państwo" deklaracje miałyby być składane nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Senat wprowadził do nowelizacji dwie poprawki. Jedna dotyczy zmiany tytułu, który ma brzmieć: "o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej". Druga poprawka ma charakter redakcyjny.

Ustawa wróci więc jeszcze do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24