Przepis prawa znajdziesz tylko w internecie

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Papierowy Dziennik Ustaw przechodzi do historii

Papierowa wersja Dziennika Ustaw, w którym ogłaszane są polskie przepisy prawa, a także m. in. Monitor Polski i dzienniki urzędowe wojewodów przestaną istnieć. Drukowane będą do końca tego roku, a potem funkcjonować będą wyłącznie w postaci elektronicznej - tak stanowi ustawa podpisana właśnie przez prezydenta.

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. przewidującą, że m.in. Dziennik Ustaw i Monitor Polski dostępne będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Zmiany w przepisach w tej sprawie przygotował rząd. Zgodnie z nowelizacją, wyłącznie w formie elektronicznej dostępne będą dzienniki, w których publikowane są akty prawne i decyzje władz państwowych, np. zarządzenia prezydenta, premiera, uchwały rządu.

W trakcie prac sejmowych nad nowelizacją wątpliwości zgłaszali posłowie PiS, SLD i PSL. Przedstawiciele PO przekonywali natomiast, że likwidacja papierowych wydań dzienników urzędowych przyniesie kilkanaście milionów złotych oszczędności oraz zredukuje zużycie papieru o setki ton.

Bez papieru, ale z podpisem elektronicznym

Wyłącznie w postaci elektronicznej wydawane mają być - oprócz Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego - także dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, dzienniki urzędowe urzędów centralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe oraz zbiory dzienników urzędowych.

Wyjątkiem od tej reguły będzie Monitor Polski "B" (w którym publikowane są m.in. sprawozdania finansowe określone w ustawie o rachunkowości i ogłoszenia przedsiębiorców) oraz wyodrębnione edycje dzienników wydawanych przez szefów: MON, MSWiA, MSZ, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z aktami zawierającymi informacje niejawne.

Jeden dziennik - jedna strona

Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej organ wydający będzie prowadzić odrębną stronę internetową. Zaś podstawą do ogłoszenia tam dokumentu będzie otrzymany przez prowadzącego akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony przez upoważniony do wydania aktu organ bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Ułatwieniem dla obywateli jest wprowadzony ustawą obowiązek ogłaszania jednolitych urzędowych tekstów aktów normatywnych, jeśli były one nowelizowane. Wersja jednolita ma pojawić się przynajmniej raz na rok.

Wprowadzenie elektronicznej postaci dzienników urzędowych ma - w intencji autorów nowelizacji - m.in. skrócić czas potrzebny na ogłoszenie aktu prawnego.

Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska informował w marcu posłów, że koszt wydawania Dziennika Ustaw w 2010 roku wyniósł około 10 mln zł, a koszt wydawania Monitora Polskiego około 2 mln.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24