Przemysł wrzucił wyższy bieg

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Przemysł zwiększa obroty dzieki popytowi konsumpcyjnemu. Słabnie natomiast eksport

W sierpniu nastąpiła największa od ponad trzech lat poprawa kondycji polskiego sektora przemysłowego - wynika z danych banku HSBC opracowanych przez firmę Markit. Wskaźnik HSBC PMI dla Polski w sierpniu 2010 roku wzrósł do 53,8 pkt z 52,1 pkt w lipcu.

HSBC zwraca uwagę, że polski PMI wzrósł do poziomu najwyższego od 37 miesięcy, a wielkość produkcji wzrosła w tempie najszybszym od marca 2007 roku.

"Sierpniowe dane HSBC opracowane przez Markit dotyczące kondycji polskiego sektora przemysłowego wskazały na największą poprawę warunków gospodarczych w sektorze od ponad trzech lat. Zarówno ilość nowych zamówień, jak i wielkość produkcji wzrosły w szybszym tempie. Firmy zwiększyły także zatrudnienie" - napisano w komunikacie HSBC.

Rekordowe zamówienia

Według banku, tempo wzrostu nowych zamówień w polskim sektorze przemysłowym wyrównało dotychczasowy rekord, który odnotowano w listopadzie 2009 roku i pozostało zdecydowanie powyżej średniej z badań długoterminowych.

"Popyt krajowy był kluczowym czynnikiem wpływającym na wzrost nowych zamówień w sierpniu, natomiast wzrost ilości nowych zamówień eksportowych był najsłabszy od października ubiegłego roku" - informuje raport.

Rośnie zatrudnienie

Zwrócono uwagę, że znaczna poprawa warunków gospodarczych w polskim przemyśle w sierpniu była częściowo wynikiem wzrostu zatrudnienia w sektorze. "Poziom zatrudnienia w sierpniu wzrósł po raz trzeci od maja 2008 roku, aczkolwiek tempo tworzenia nowych miejsc pracy było niewielkie" - zaznaczono.

Dodano, że w sierpniu producenci ponownie zwiększyli aktywność zakupową, wydłużając obecny okres wzrostu, który trwa od lutego. "Najnowszy wzrost wpłynął na zwiększenie presji na dostawców i wydłużenie czasu dostaw. Problemy logistyczne spowodowane powodziami w Polsce także wpłynęły na opóźnienia" - napisano.

Ciągnie popyt krajowy

Zdaniem cytowanego w komunikacie ekonomisty banku HSBC Kubilaya Ozturka dobrą wiadomością jest to, że wzrost PMI był przede wszystkim wynikiem lepszego popytu krajowego.

"Wzrost liczby zamówień eksportowych osłabił się w sierpniu, między innym w wyniku większej konkurencji wśród regionalnych eksporterów. Dane dotyczące eksportu były bardzo optymistyczne szczególnie na Węgrzech. Do osłabienia wzrostu liczby zamówień eksportowych mogła także przyczynić się aprecjacja złotego" - napisano.

Ozturk uważa, że głównymi czynnikami, dzięki którym Polska uniknęła recesji w 2009 roku, były konsumpcja krajowa oraz dobra sytuacja na rynku pracy (także biorąc pod uwagę wahania sezonowe).

Najlepsza gospodarka w regionie

"Dwucyfrowy wzrost produkcji przemysłowej potwierdza, że kolejny rok polska gospodarka jest najlepszą w regionie. Jeżeli chodzi o inflację, w sierpniu ponownie przenoszono wyższe koszty produkcji na klientów. Ceny wyrobów gotowych wzrastają nieprzerwanie od kwietnia" - zwrócił uwagę ekonomista.

Wskaźnik HSBC PMI (Polski Wskaźnik Menedżerów Logistyki) Polskiego Sektora Przemysłowego to łączny wskaźnik opracowany dla określenia ogólnego obrazu sytuacji w sektorze produkcyjnym, który stanowi również wyprzedzający wskaźnik stanu całej gospodarki.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24