Przedstawiciel MFW przyjedzie do Egiptu, by omówić warunki pożyczki

Najnowsze


Dyrektor Międzynarodowego Funduszu Walutowego ds. Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Masood Ahmed przyjedzie w poniedziałek do Kairu, by omówić warunki udzielenia pożyczki Egiptowi - poinformował MFW w oficjalnym komunikacie.

Egipski premier Hiszam Mohammed Kandil zapowiedział pod koniec grudnia, że spodziewa się w styczniu wznowienia rozmów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) w sprawie pożyczki w wysokości 4,8 mld dolarów. Egipt zawiesił rozmowy w grudniu z powodu politycznych niepokojów związanych z nową konstytucją. Ostateczna zgoda odroczona Pomoc MFW jest bardzo ważna dla Egiptu, który zabiega o odzyskanie zaufania inwestorów, boryka się z deficytem budżetowym i gwałtownym spadkiem rezerw walutowych. W listopadzie Egipt otrzymał od MFW wstępną zgodę na pożyczkę, lecz odroczył starania o ostateczną zgodę do stycznia; władze zawiesiły wdrożenie serii podwyżek podatków, by dać sobie więcej czasu na wyjaśnienie Egipcjanom konieczności wprowadzenia ostro krytykowanego przez nich programu oszczędności.

Autor: dp//kdj / Źródło: PAP