Najnowsze

Przedsiębiorcy oceniają sytuację gospodarczą: w przetwórstwie lepiej, budowlanka narzeka

Najnowsze

ShutterstockGUS podał, że w październiku, w porównaniu z poprzednim miesiącem, rosną wartości wszystkich składowych wskaźnika syntetycznego, w największym stopniu w przemyśle

Zgodnie z danymi GUS poprawę koniunktury w przetwórstwie sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, bardziej negatywnie niż we wrześniu jest oceniany ogólny klimat koniunktury w budownictwie.

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w październiku na poziomie nieco wyższym od odnotowanego przed miesiącem i przed rokiem - poinformował w środę w komunikacie Główny Urząd Statystyczny.

Korzystny klimat

Urząd statystyczny wyjaśnił, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w październiku oceniany jest korzystnie, podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. "Oceny bieżącego portfela zamówień są nieznacznie pozytywne, lepsze niż we wrześniu, natomiast jego przewidywania – negatywne, gorsze od formułowanych przed miesiącem. Diagnozy produkcji oraz sytuacji finansowej są optymistyczne, wobec niekorzystnych opinii z września. Odpowiednie prognozy są również pozytywne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal spadać" - zauważył GUS. Zgodnie z danymi GUS poprawę koniunktury w przetwórstwie sygnalizuje 16 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 14 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17 proc. i 14 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Budownictwo gorzej

Urząd podał, że bardziej negatywnie niż we wrześniu, ale mniej pesymistycznie niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat jest oceniany ogólny klimat koniunktury w budownictwie. Oceny bieżące i prognozy portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. "Utrzymują się negatywne oceny bieżącej sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy spodziewają się zbliżonego do zapowiadanego we wrześniu spadku cen robót budowlano-montażowych" - wyjaśniono. Poprawę koniunktury sygnalizuje 11 proc. firm, a jej pogorszenie 22 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 20 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Według GUS ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym oceniany jest optymistycznie, podobnie jak we wrześniu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny towarów będą rosnąć w niewielkim tempie, zbliżonym do zapowiadanego we wrześniu. Poprawę koniunktury zasygnalizowało 19 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 12 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 11 proc.). Pozostałe podmioty uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Pozytywnie oceniany jest też klimat koniunktury w handlu detalicznym - lepiej niż we wrześniu i analogicznym miesiącu poprzednich trzech lat. "Przewidywania dotyczące sprzedaży są bardziej optymistyczne od formułowanych we wrześniu. Odpowiednie oceny bieżące są mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. (...) Dyrektorzy przedsiębiorstw oczekują, że dynamika cen będzie wolniejsza niż przewidywano przed miesiącem" - napisano.

A jak ogólnie?

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 15 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 15 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. "W październiku większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie. Najbardziej korzystne, zbliżone do formułowanych przed miesiącem i lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury zgłaszają podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - poinformował GUS. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja, gorzej niż we wrześniu bieżącego i w październiku ubiegłego roku.

Bariery dla przedsiębiorców

Z raportu GUS wynika też, że w październiku 8 proc. przedsiębiorców deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (7,6 proc. w październiku ub. r.). Najczęściej zgłaszanymi barierami są koszty zatrudnienia (55 proc. przedsiębiorstw w październiku br., 53 proc. przed rokiem), niedostateczny popyt na rynku krajowym (51 proc. przedsiębiorstw w październiku bieżącego i zeszłego roku), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (48 proc. przedsiębiorstw w październiku bieżącego i zeszłego roku), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (45 proc. przedsiębiorstw w październiku br., 50 proc. przed rokiem). "W skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery dotyczącej niejasnych i niespójnych przepisów prawnych (z 36 proc. do 39 proc.), a spadło – bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 50 proc. do 45 proc." - czytamy w raporcie.

Z jednego z wykresów w raporcie wynika, ze liczba firm narzekających na brak wykwalifikowanych pracowników jest najwyższa od 2008 roku i sięgnęła blisko 20 proc.

Autor: mn / Źródło: PAP, tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości