Przedsiębiorcy boją się wojny o gaz

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24BCC obawia się blokady energetycznej

Dostawy surowców energetycznych w przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Rosją mogą być zagrożone - ostrzega Business Centre Club i domaga się od rządu podjęcia konkretnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Gaz: oręż XXI wieku

Argumentując swoje stanowisko, BCC kompleksowo podsumował stan naszej infrastruktury energetycznej, wskazując głównie na braki połączeń o wystarczającej mocy z systemami elektroenergetycznymi państw, które posiadają nadwyżki mocy.

Zdaniem przedsiębiorców, łatwość ewentualnego przerwania tras przesyłowych na Zakaukaziu, Białorusi i na Ukrainie powinna uświadomić wszystkim, jak bardzo zagrożone i niepewne mogą być dostawy surowców energetycznych w przypadku jakiegokolwiek konfliktu z Rosją.

Co z rurociągiem norweskim?

Analitycy BCC zwracają również uwagę głównie na to, że: dostawy ropy ropociągiem płockim mogą w każdej chwili ulec przerwaniu pod pretekstem jego złego stanu technicznego oraz na to, że powtórne negocjacje budowy gazociągu i dostaw gazu norweskiego utknęły w fazie studialnej. Przypominają także, że połączenie sieci gazowych Polski i Europy via łącznik Bernau-Szczecin pozostaje niezrealizowane z powodów politycznych.

Ucierpi głównie przemysł

- Kumulacja wymienionych faktów stwarza sytuację zagrożenia gospodarczego, która w pierwszym kroku eskalacji uderzy w przemysł i przedsiębiorców – ostrzega dr inż. Wojciech Warski przewodniczący Komisji Gospodarki oraz Konwentu BCC.

Przedsiębiorcy podkreślają, że brak informacji o konkretnych działaniach ze strony rządu budzi w obecnej sytuacji "uzasadniony niepokój".

- Czy polski rząd - dostrzegając zapewne te same zagrożenia - ocenia tak jak my, że na ich neutralizację mamy prawdopodobnie znacznie mniej czasu niż sądzono do niedawna? - pyta BCC.

A może elektrownie wiatrowe?

Szybka neutralizacja zagrożeń wymaga dużych inwestycji mających z reguły charakter długoterminowy. Chodzi głównie o stworzenie dostatecznie stabilnych warunków prawnych oraz jasno określonego i skoordynowanego planu działań takich jak chociażby uwzględnienie prywatnych podmiotów gospodarczych w budowie elektrowni wiatrowych i „małej energetyki”.

Źródło: tvn24.pl, bcc.org

Źródło zdjęcia głównego: TVN24