Przedsiębiorcy bardziej optymistyczni

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Firmy bardziej optymistycznie oceniają swoją sytuację

Oczekiwania firm wobec II kwartału 2012 r. sugerują niewielką poprawę w sektorze przedsiębiorstw - wynika z badań NBP. W ocenie analityków Banku ewentualne umiarkowane wzmocnienie złotego nie powinno zagrażać eksporterom.

Przedsiębiorstwa nie zmieniły zasadniczo oceny własnej kondycji w I kw. br. 74,4 proc. firm uznało swoją sytuację za bardzo dobrą lub dobrą (w poprzednim kwartale 75,7 proc.) - wynika z badania Narodowego Banku Polskiego.

NBP zastrzega jednocześnie, że obecnie trudno ocenić, czy wzrost optymizmu jest zapowiedzią odwrócenia dotychczasowych tendencji i należy spodziewać się trwałego ożywienia koniunktury w kolejnych miesiącach, czy mamy do czynienia wyłącznie z korektą zbyt pesymistycznych przewidywań z poprzednich okresów.

W badaniu zaznaczono, że w "ocenie przedsiębiorstw poprawa koniunktury może mieć charakter tymczasowy bądź też wiąże się z nią duża niepewność, niepozwalająca prognozować większej poprawy sytuacji w dłuższym okresie".

Z raportu NBP wynika też, że ewentualne dalsze umiarkowane wzmocnienie złotego nie powinno zagrażać eksporterom. "Na skutek aprecjacji złotego w styczniu 2012 r., konkurencyjność cenowa i opłacalność polskiego eksportu była w I kw. 2012 r. niższa niż przed kwartałem. Równocześnie, stabilizacja wahań kursowych w lutym i marcu 2012 r. przyczyniła się do spadku odsetka przedsiębiorstw deklarujących kurs walutowy jako barierę rozwoju" - napisano w raporcie.

W badaniu wskazano, że można się spodziewać relatywnie wysokiej dynamiki eksportu. - Sytuacja eksporterów oraz prognozy eksportu wciąż pozostają dobre i stabilne - ocenia NBP.

Planują zatrudniać

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w II kw. br. prognozy zatrudnienia nieznacznie się poprawiły w relacji do poprzedniego kwartału. "Zatrudniać nowych pracowników planują głównie firmy w bardzo dobrej sytuacji, oczekujące wzrostu produkcji, planujące wzrost eksportu bądź rozszerzenie realizowanych inwestycji, a także przedsiębiorstwa oceniające niepewność swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej jako niską" - podano.

Z raportu wynika też, że wzrost płac obejmie w II kw. br. mniej przedsiębiorstw oraz mniejszą część ogółu zatrudnionych niż w poprzednim kwartale.

W badaniu NBP zaznaczono, że w II kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost wskaźnika nowych inwestycji. "To najwyraźniejsza poprawa od 2009 r. Nowe inwestycje w ciągu najbliższego kwartału rozpocznie 23,9 proc. przedsiębiorstw (wzrost o 3 pkt proc., wskaźnik po odsezonowaniu) i jest to najlepszy wynik od 2008 r., chociaż jeszcze wciąż poniżej długoletniej średniej" - podano.

Z raportu wynika, że nowo rozpoczynane inwestycje będą najczęściej finansowane ze środków własnych firm. Można się też spodziewać dalszego wzrostu wartości kredytów dla przedsiębiorstw.

W badaniu podano, że "w I kw. br. wzrósł odsetek firm odczuwających problemy z niewystarczającą płynnością. Jednocześnie lekko wzrósł odsetek przedsiębiorstw, dla których "zatory płatnicze w transakcjach handlowych i brak wystarczającej płynności stanowią barierę rozwoju".

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24