Najnowsze

Provident kasował nieprzepisowo

Najnowsze

TVN24Provident ma prawo do odwołania

Provident stosował niedozwolone zapisy w umowach pożyczkowych - uznał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd podzielił wcześniejsze stanowisko UOKiK uznając, że niedozwolone jest niezwracanie części składki ubezpieczeniowej i kosztów obsługi pożyczki w przypadku jej wcześniejszej spłaty.

Wyrok SOKiK dotyczy pozwu złożonego przeciw spółce Provident Polska przez UOKiK w sierpniu 2009 r.

Provident proponował konsumentom ubezpieczenie kredytu przed ryzykiem związanym z brakiem jego spłaty oraz możliwość udzielenia i obsługę pożyczki w domu. Konsument, który decydował się na spłatę pożyczki przed terminem, zobowiązany był do wpłacenia kwoty obejmującej koszty obsługi pożyczki w domu i składki ubezpieczeniowej za cały okres trwania umowy. W opinii UOKiK, opłaty powinny być pobierane proporcjonalnie do rzeczywistego czasu trwania umowy, czyli dnia, w którym wcześniej spłacone zostanie zobowiązanie. Dlatego Urząd skierował pozew do sądu.

Opłata za usługę, której nie było

Dziś SOKiK podzielił zdanie UOKiK i stwierdził, że Provident powinien stosować przepisy Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którymi w przypadku wcześniejszej spłaty konsumentom należy się zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej.

Ponadto sąd ustalił, że wysokość opłat za spłatę pożyczki w domu zależy od ilości przewidywanych wizyt przedstawiciela spółki u konsumenta. Dlatego pobieranie w całości tej opłaty mimo wcześniejszej spłaty oznaczałoby, że klient płaciłby za usługę, której przedsiębiorca mu nie świadczył.

Wyrok SOKiK nie jest prawomocny. Firmie przysługuje apelacja. Po jego ew. uprawomocnieniu się, zakwestionowane postanowienie zostanie wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych, a jego stosowanie będzie zabronione.

Provident: Zawsze przestrzegamy prawa

Agnieszka Krajnik z biura prasowego Provident Polska poinformowała, że umowy pożyczkowe były pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych ekspertów z dziedziny prawa. "Provident zawsze bardzo skrupulatnie przestrzega prawa. (...) Zawsze dbamy o to, by przed zawarciem umowy klient był dokładnie poinformowany o jej warunkach" - zaznaczyła w oświadczeniu.

"Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przyjęliśmy ze zrozumieniem wynikającym z rangi urzędu. Po otrzymaniu uzasadnienia werdyktu sądu, zdecydujemy o następujących krokach" - dodała.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24