Prostytucja i narkotyki w PKB? Jutro GUS poda, jakie w Polsce były dochody z czarnej strefy

Najnowsze

Prostytucja wliczana do PKB? GUS poda wpływ "szarej strefy"TVN24 BiS
wideo 2/3

W poniedziałek GUS poda zrewidowane dane o rocznej dynamice PKB za lata 2002-13, wyliczonej według nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych. Po raz pierwszy w historii uwzględnione będą dochody m.in. z handlu narkotykami oraz prostytucji.

Rewizja rachunków narodowych spowodowana jest wymogiem wdrożenia do statystyk krajowych państw należących do UE nowego Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej, czyli ESA2010, zgodnie z zapisami w rozporządzeniu PE. Poniedziałkowa publikacja GUS zawierać będzie dane dotyczące produktu krajowego brutto (PKB) i dochodu narodowego brutto (DNB) oraz informację o wpływie dokonanych zmian na poziom nominalny PKB i DNB.

Wpływ czarnej strefy

Jak powiedział rzecznik GUS Artur Satora dane, które zostaną zaprezentowane, będą odnosić się do rocznych danych o PKB w latach 2002-2013. - Oprócz nowej metodologii dane uwzględniać będą także wyniki "czarnej strefy", czyli nielegalnej działalności gospodarczej, takiej jak handel narkotykami, przemyt czy prostytucja - wskazał Satora. Pod koniec sierpnia br. GUS w komunikacie wskazywał, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi między Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE, jednocześnie z wdrożeniem ESA2010 państwa członkowskie będą mogły wprowadzić inne zmiany do rachunków narodowych, w tym wykorzystać nowe lub udoskonalone źródła danych statystycznych. "Zmiany te obligatoryjnie obejmą również włączenie do rachunków narodowych wartości produkcji z tytułu działalności nielegalnej" - wskazywał urząd.

Nielegalne działania

W komunikacie dodano wówczas, że szacowanie rozmiarów działalności nielegalnej przysparza wielu problemów, wynikających m.in. z braku źródeł danych i konieczności stosowania szacunków. "W ostatnich latach Komisja Europejska (Eurostat) podjęła działania zmierzające do opracowania powszechnego i spójnego dla wszystkich państw członkowskich sposobu ujmowania następujących rodzajów działalności nielegalnej: prostytucji, produkcji i handlu narkotykami, przemytu alkoholu i wyrobów tytoniowych. Dla każdego z ww. rodzajów działalności nielegalnej KE opracowała rekomendacje dotyczące metod szacowania i rejestrowania w rachunkach narodowych, a państwa członkowskie zostały zobligowane do ich wdrożenia, najpóźniej wraz z implementacją ESA2010" - podał w sierpniu GUS.

Narkotyki i prostytucja doliczona do PKB, to szansa na jeszcze większe zadłużenieTVN24 Biznes i Świat

Autor: msz//km / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock