Prognoza finansowa TVN. "Rynek reklamy stabilny"

Najnowsze

TVN 24Siedziba TVN-u przy ulicy Wiertniczej w Warszawie

Wzrost PKB w Polsce wyniesie rocznie ok. 3,0 proc. do 3,5 proc. w okresie od 2014 do 2016 roku - wynika z prognoz Grupy TVN. Przy takim założeniu dynamika wzrostu Grupy TVN w latach 2015-2016 może przyśpieszyć do 5-9 proc. TVN spodziewa się, że tempo wzrostu rynku reklamy telewizyjnej będzie stabilne w nadchodzącym roku.

Zarząd TVN S.A po analizie prognoz oraz wyników osiągniętych przez Grupę TVN w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku spodziewa się, że wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie około 3,0 do 3,5 proc. w okresie od 2014 do 2016 roku. Tempo wzrostu rynku reklamy telewizyjnej powinno pozostać w tym okresie stosunkowo stabilne osiągając jednocyfrowy wynik w przedziale od niskiego do średniego, podczas gdy oczekiwana stopa wzrostu rynku reklamy internetowej powinna w tym samym okresie kształtować się na wysokim jednocyfrowym poziomie.

Jaki wzrost?

"W świetle powyższych oczekiwań co do rozwoju gospodarczego, w połączeniu z oczekiwanym dalszym rozwojem przychodów z nieliniowej konsumpcji treści, roczne skonsolidowane przychody Grupy TVN mogą osiągnąć dynamikę wzrostu na niskim jednocyfrowym poziomie za cały rok 2014, a w latach 2015-2016 tempo to może przyspieszyć do jednocyfrowego wyniku w przedziale średnim do wysokiego (5 proc.-9 proc.)." - informuje spółka TVN. Zarząd TVN uważa na podstawie takich założeń, że roczna skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniesie około 520 milionów zł w roku 2014, 590 milionów zł w roku 2015 oraz 630 milionów zł w roku 2016. Zarząd zakłada proporcjonalny skup akcji własnych o wartości w granicach od 225 do 250 milionów zł, a także skonsolidowane nakłady inwestycyjne na poziomie około 60 milionów zł w roku 2014, 70 milionów zł w roku 2015 i 60 milionów zł w 2016 roku.

Nie oczekuje się znaczących transakcji kapitałowych w okresie do końca 2016 roku.

Co dalej?

Natomiast w kolejnych latach 2017-19 zarząd TVN spodziewa się wzrostów na poziomie około 5 proc. "Należy jednak podkreślić, że wszelkie oceny PKB i przychodów zakładają brak poważnych zaburzeń makroekonomicznych (takich jak: kryzys zadłużenia w Europie, niestabilność geopolityczna w krajach sąsiednich, globalna niepewność gospodarcza)" - podkreślają władze spółki w komunikacie.

Autor: red. / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24