Produkcja spada, a jej ceny rosną

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESSpodziewano się minimalnego wzrostu, a nie sporego spadku produkcji

Produkcja przemysłowa spadła w sierpniu o 8,1,proc. wobec poprzedniego miesiąca, ale w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku zmniejszyła się aż o 3,7 procent. To pierwszy taki spadek od trzech lat - i nieprzyjemne zaskoczenie dla analityków.

Pewien wpływ na te wyniki miały czynniki sezonowe - ale nie ratują one wskaźnika: "Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana ukształtowała się na poziomie o 1,2 procent wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 2,8 proc. niższym w porównaniu z lipcem br." - czytamy w czwartkowym komunikacie GUS.

Analitycy zaskoczeni

W całym okresie styczeń - sierpień tego roku wzrost produkcji przemysłowej wyniósł 6,7 proc. Analitycy spodziewali się, że produkcja przemysłowa w tym okresie wzrosła średnio o 0,3 proc. licząc rok do roku. Oczekiwania wahały się od -1,4 proc. do 1,5 proc.

Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów w sierpniu 2008 roku wzrosły o 1,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z lipcem 2008 roku wzrosły o 0,4 proc.

Spadki w budowlance...

Najwidoczniejszy spadek zanotowała branże budowlano - montażowa, w której produkcja spadła w sierpniu o 1,7 proc. m/m, ale wzrosła o 5,9 proc. w ujęciu rocznym. W lipcu jej wzrost wyniósł 16,8 proc. r/r (po korekcie).

...i innych 19 branżach

W stosunku do sierpnia ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 29) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i aparatury elektrycznej - o 10,4 proc., drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny - o 9,2 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 8,9 proc., wyrobów chemicznych - o 7,3 proc., mebli; działalności produkcyjnej gdzie indziej nie sklasyfikowanej - o 6,4 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 4,2 proc.

Oczekiwano 2,1 proc.

Z opublikowanych statystyk wyłania się także inna smutna prawda – o 2 proc. wzrosły ceny produkcji, w ujęciu miesięcznym o 0,2 proc.

I znowu największe wahnięcia miały miejsce w branży budowlano - montażowej. Ceny wzrosły o 0,1 proc. m/m i o 3,9 proc. w ujęciu rocznym. W czerwcu zwiększyły się o 4,4 proc. r/r.

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES