Produkcja nam spada. Ale mniej niż oczekiwano

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24\ArchiwumProdukcja w październiku, ale nie aż tak jak oczekiwano

Produkcja przemysłowa w październiku spadła o 1,2 procent w stosunku do ubiegłego roku - podał Główny Urząd Statystyczny. Przewidywania analityków były jednak gorsze - spadek miał być aż 2-procentowy. W porównaniu z z wrześniem tego roku, w październiku produkcja wzrosła o 1,9 procent.

Wskaźnik ten obejmuje produkcję sprzedana przemysłu, liczona w cenach stałych i obejmuje przedsiębiorstwa, w których pracuje co najmniej 9 osób.

Lepiej niż przewidywano

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja przemysłowa w październiku wzrosła w obu kategoriach - ukształtowała się na poziomie wyższym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i w porównaniu z wrześniem roku bieżącego - w obu wypadkach 0,6 procent.

Wyniki są więc lepsze niż oczekiwano. Przewidywania ekonomistów mówiły o spadku produkcji liczonej rok do roku o 2 procent. Ekonomiści ankietowani przez Polską Agencję Prasową prognozowali, że produkcja przemysłowa w październiku 2009 roku, w ujęciu dwunastomiesięcznym, spadnie mocniej - o 1,5 procent. W porównaniu do września miała zaś urosnąć o 0,5 procent.

Mniej wydobycia, więcej produkcji

W stosunku do października ubiegłego roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 17,7 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,5 proc, w produkcji wyrobów z metali – o 9,8 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 4,3 proc., koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 2,8 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 13,9 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 9,5 proc., napojów – o 7,8 proc., urządzeń elektrycznych – o 6,5 proc. oraz artykułów spożywczych – o 3,2 procent.

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24\Archiwum