Producenci cukru dostaną pomoc

TVN24 Biznes

Aktualizacja:

Wszystkie wnioski o pomoc restrukturyzacyjną złożone przez polskie cukrownie deklarujące zmniejszenie produkcji cukru, kwalifikują się do udzielenia wsparcia - poinformowała w poniedziałek Agencja Rynku Rolnego.

KE poinformowała, że środki zgromadzone na Funduszu Restrukturyzacyjnym wystarczą na wypłacenie pomocy restrukturyzacyjnej wszystkim producentom cukru w UE, którzy złożyli wnioski. KE poinformuje kraje członkowskie o wysokości przyznanej pomocy, w Polsce - za pośrednictwem ARR.

Do 31 stycznia do ARR wpłynęło 17 wniosków o pomoc restrukturyzacyjną - 11 dotyczy rezygnacji z kwoty cukru bez demontażu urządzeń produkcyjnych, a 6 wniosków zawiera deklarację zrzeczenia się kwoty cukru przy całkowitym demontażu urządzeń produkcyjnych.

Łącznie cukrownie złożyły wnioski deklarujące zmniejszenie produkcji cukru o prawie 240 tys. ton, co stanowi 13,5 proc. produkcji krajowej.

Plantatorzy bez pomocy Jak zaznacza ARR, pomoc zostanie udzielona cukrowniom w ramach tzw. inicjatywy producenckiej. W związku z tym wnioski plantatorów o pomoc restrukturyzacyjną. które zostały złożone w ramach tzw. „inicjatywy plantatorskiej”, nie zostaną zrealizowane. Takie wnioski wpłynęły od 12 tys. rolników.

Unia ogranicza produkcję Konieczność ograniczenia produkcji cukru w Polsce jest związana z decyzjami KE, dotyczącymi ograniczenia tej produkcji w UE. W latach 2008-2010 r. ma ona spaść o 6 mln ton.

KE stworzyła system zachęt do ograniczenia produkcji. Polegają one na obniżeniu cen cukru i cen buraka cukrowego oraz na ograniczeniu systemu interwencji i subsydiowania eksportu. Jednak w pierwszym roku reformy produkcja spadła mniej niż zakładała UE, tj. tylko o 1,5 mln ton.

W związku z tym, na początku 2007 r. KE zdecydowała o bardziej restrykcyjnych cięciach, założono zmniejszenie produkcji cukru we wszystkich krajach Unii o 13,5 proc., czyli co najmniej dwa miliony ton w kampanii buraczanej 2007/2008.

Aby zrealizować cel, Komisja "uatrakcyjniła" zachęty. Wprowadziła m.in. tzw. inicjatywę plantatorską, czyli możliwość rezygnacji przez rolników z uprawy buraków cukrowych w zamian za finansową rekompensatę. Inicjatywa producencka dotyczy zaś rezygnacji z produkcji cukru przez same koncerny cukrownicze.

Największy producent - największy problem Konieczność redukcji produkcji cukru dotknęła głównie największą spółkę cukrową, tj. Krajową Spółkę Cukrową, która ma prawie 40 proc. udział w krajowym rynku cukru. KSC złożyła wniosek o przyznanie pomocy restrukturyzacyjnej w wysokości 78,6 mln euro.

Po to, by KSC mogła zmniejszyć produkcję o wymagane 13,5 proc., musiała zrezygnować z produkcji 91,2 tys. ton cukru. Zarząd spółki zdecydował więc o wyłączeniu z produkcji dwóch cukrowni - w Łapach i w Lublinie - w tej ostatniej przewidywany jest demontaż urządzeń produkcyjnych.

Zamiar likwidacji tych dwóch cukrowni spotkał się z licznymi protestami ich załóg oraz plantatorów buraków cukrowych. Rezygnacja z części rejonów uprawnych obejmie ponad 6 tys. plantatorów. W ramach rekompensaty finansowej otrzymają oni 293,75 euro za każdą zabraną tonę cukru.

Źródło: PAP, tvn24.pl