Prezydent zwolnił z abonamentu ponad 4 mln Polaków

TVN24 Biznes

Aktualizacja:
TVN24Topniej grupa płacących abonament

Już niedługo emeryci, renciści i bezrobotni, czyli w sumie ok 4,5 mln osób, przestaną płacić abonament radiowo-telewizyjny. Bo chociaż prezydent spieszył się na szczyt w Davos, to - jak podaje jego kancelaria - Lech Kaczyński tuż przed wyjazdem podpisał ustawę zwalniającą ich z obowiązku płacenia za radio i telewizję.

Prezydent podpisał ustawę, z pominięciem przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w listopadzie ubiegłego roku. Sędziowie zanegowali wtedy tryb uchwalenia ustawy, jako niezgodny z konstytucją i senackie poprawki. Stwierdzili jednak, że mimo tego inne przepisy mogą wejść w życie. A te dotyczyły zwolnienia z płacenia abonamentu rtv emerytów i trwale niezdolnych do pracy rencistów. Wcześniej, w połowie lipca, ustawę do TK przesłał prezydent. Obawiał się m. in., że nowe przepisy zbytnio ograniczają wpływy mediów publicznych.

Teraz ustawa - jak informuje Kancelaria Prezydenta - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe przywileje

Przepisy uchwalone w 2008 roku z inicjatywy PO rozszerzają katalog osób zwolnionych z opłacania abonamentu rtv. Oprócz dotychczas zwolnionych (m.in. osób, które ukończyły 75 lat, inwalidów I grupy) abonamentu nie musieliby płacić m.in. emeryci, którzy ukończyli 60 lat, a ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia, trwale niezdolni do pracy renciści, bezrobotni, uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych.

Senat chciał jeszcze bardziej niż Sejm poszerzył krąg osób zwolnionych z opłat abonamentowych o wszystkich internowanych w stanie wojennym i ofiary stalinowskich wyroków, a co do emerytów - chciał zwolnień tylko dla tych, których świadczenie nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia.

Według danych GUS w sumie około 4,5 mln osób zostało zwolnionych z obowiązku płacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego. Wszystkie kategorie zwolnionych z abonamentu obejmują ponad 6,5 mln, ale niektórzy spełniają kilka kryteriów łącznie, zatem ogólna liczba zwolnionych z obowiązku abonamentowego będzie mniejsza.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24