"Prezydent skłania się do podpisania OFE"

Najnowsze

Aktualizacja:

Prezydent Bronisław Komorowski analizował ustawę dotyczącą zmian w systemie emerytalnym od początku prac nad nią i skłania się do jej podpisania - powiedziała prezydencka minister Irena Wóycicka. Zapowiedziała, że ostateczna decyzja prezydenta zostanie ogłoszona "w ciągu kilku najbliższych dni".

Jak tłumaczyła Wóycicka, w ocenie prezydenta ustawa nie pogorszy sytuacji ubezpieczonych i przyszłych emerytów, co - dodała - "jest kluczowym kryterium". Ponadto - mówiła minister - ustawa "przyczynia się do stabilizacji wydatków publicznych w dłuższym okresie".

Według Wóycickiej, takie wnioski można wyciągnąć z serii konsultacji i debaty ekspertów na temat zmian w systemie emerytalnym, zorganizowanych przez prezydenta. - Te przesłanki - podkreśliła - skłaniają prezydenta do podpisania tej ustawy. - Z pewnością nie ma takich powodów, żeby tę ustawę - ze względów merytorycznych - zawetować - powiedziała Wóycicka.

Bez zagrożenia konstytucyjności?

Minister podkreśliła, że z dotychczasowych analiz Kancelarii i rzetelnych ekspertyz prawnych, jakimi Kancelaria dysponuje wynika, że nie ma zagrożenia niekonstytucyjności tej ustawy. - W tej chwili prezydent nie widzi zagrożeń co do zgodności tej ustawy z konstytucją - powiedziała. Prezydent w piątek po południu rozmawiał także z byłym prezesem TK prof. Jerzym Stępniem, który - jak informuje Kancelaria - przedstawił podczas spotkania swoje argumenty. We wtorek Stępień zwrócił się do prezydenta, by w przypadku uchwalenia ustawy przez parlament (co nastąpiło w środę), zablokował nowelizację lub wysłał do TK wniosek o zbadanie jej zgodności z ustawą zasadniczą.

Zdaniem b. prezesa TK, nowelizacja ustawy o OFE jest sprzeczna m.in. z konstytucyjną zasadą ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. Narusza również prawa nabyte oraz tzw. interesy w toku - zarówno po stronie oszczędzających na emerytury, jak i towarzystw emerytalnych.

"Jest czas"

Wóycicka odnosząc się do kwestii vacatio legis ustawy w sprawie zmian w systemie emerytalnym, powiedziała, że w opinii prawników minimalne vacatio legis to dwa tygodnie. - Więc jest jeszcze czas - dodała.

Ale - jak mówiła minister - "prezydent jest już przygotowany do podjęcia tej decyzji". Przypomniała jednak, że ustawa ta dopiero w środę trafiła do Kancelarii Prezydenta i musi zostać jeszcze raz przejrzana, choć - jak zaznaczyła - nie wymaga to 21 dni. - To jest kwestia kilku dni - powiedziała.

Spełnione postulaty

Wóycicka zaznaczyła, że prezydent analizował ustawę od początku prac nad nią. Przypomniała, że jeszcze przed pojawieniem się pierwszego projektu ustawy prezydent wystosował do premiera list z prośbą o uwzględnienie pewnych postulatów.

Dotyczyły one odpowiedniej wysokości waloryzacji składek na subkoncie w ZUS, zachowania pełnego dziedziczenia składek po ubezpieczonych, na zasadach takich jak w przypadku składek w OFE oraz rozszerzenia możliwości dobrowolnego dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego. - I te trzy postulaty zostały zrealizowane. Waloryzacja jest bardzo korzystna, jednocześnie daje długotrwałą stabilność systemu emerytalnego - mówiła minister.

Ponadto - jak wskazała - dziedziczenie składek na subkontach w ZUS będzie analogiczne jak w OFE. - Jest także pewien postęp we wspomaganiu dobrowolnego ubezpieczenia poprzez te 4-procentowe odpisy, aczkolwiek sprawa upowszechnienia dobrowolnych ubezpieczeń wymaga jeszcze dłuższych prac i namysłu, co zrobić, by Polacy chętniej oszczędzali na starość - powiedziała.

Z OFE do ZUS

Uchwalona przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawa w sprawie zmian w systemie emerytalnym zakłada, że składka do OFE zostanie początkowo zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Zasady dziedziczenia pieniędzy, które trafią na subkonta w ZUS, będą takie same, jak w OFE. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich pięciu lat i wysokość inflacji.

Rząd zaproponował też wprowadzenie od 2012 r. 4-proc. ulgi podatkowej (liczonej od podstawy opodatkowania) dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zmianie ma ulec górny limit udziału akcji w portfelu OFE. Obecny, który wynosi 40 proc. aktywów funduszy, ma do 2020 r. osiągnąć 62 proc., a docelowo 90 proc. Od 1 stycznia 2012 r. zacznie obowiązywać zakaz akwizycji na rzecz OFE. Ustawa - z pewnymi wyjątkami - wejdzie w życie 1 maja 2011 r. Senat nie zgłosił w środę poprawek do ustawy.

Według rządu zmiany pozwolą ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa do 2020 r. o ok. 190 mld zł.

Źródło: PAP