Prezydent podpisał ustawy

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Prezydent podpisał ustawy

Prezydent Lech Kaczyński podpisał w piątek nowelizację ustawy o podatku VAT (dotyczącej m.in. zwrotu osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym), ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz ustawę przywracającą Fundusz Alimentacyjny.

Nowelizacja ustawy o budownictwie ma zapobiec podwyżce VAT-u w budownictwie, poprzez wprowadzenie definicji budownictwa społecznego. Zgodnie z tą definicją, od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-proc. stawka VAT obejmie nowe mieszkania o powierzchni do 150 metrów kwadratowych oraz domy jednorodzinne do 300 metrów kwadratowych, kupowane od deweloperów i spółdzielni mieszkaniowych.

Ustawa bezterminowo przedłuża też możliwość odzyskania części VAT-u za materiały budowlane przez osoby budujące domy tzw. systemem gospodarczym. Obecnie o zwrot można się starać tylko do końca 2007 r. Chodzi o zwrot różnicy między stawkami 7 proc. i 22 proc.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2008 roku.

Ustawa o górnictwie

14 września Senat jednogłośnie zdecydował o przyjęciu bez poprawek ustawy o funkcjonowaniu górnictwa w latach 2008-2015.

Ustawa określa zasady restrukturyzacji finansowej firm górniczych, zasady likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródła finansowania tych zadań.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2008, po notyfikacji w Komisji Europejskiej.

Ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny

Z funduszu będą mogły korzystać osoby, które nie mogą wyegzekwować zasądzonych alimentów, a dochód w ich rodzinie nie przekracza 725 złotych na osobę.

Alimenty z Funduszu mają być wypłacane do wysokości 500 złotych. Ustawa poprawia także wzmocnienie ściągalności alimentów i zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną, prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.

Ustawa, przyjęta przez Sejm 7 września, ma wejść w życie w październiku 2008 roku.

Fundusz Alimentacyjny, z którego korzystało około 530 tysięcy osób, został zlikwidowany 1 maja 2004 roku, wraz z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wywołało to wiele protestów kobiet i doprowadziło do skierowania jeszcze w 2004 roku do Sejmu obywatelskiego projektu ustawy przywracającej Fundusz. Obecna ustawa stanowi połączenie projektu obywatelskiego z 2004 roku i poselskiego z 2007 roku.

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 2004 roku wprowadziła dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci, niższy niż świadczenia z Funduszu. Natomiast w 2005 r. Sejm uchwalił ustawę o dłużnikach alimentacyjnych; wprowadzając dla osób, które mają zasądzone alimenty - zamiast dodatku, zaliczkę alimentacyjną.

Obecnie zaliczka alimentacyjna wypłacana jest w przypadku bezskutecznej egzekucji zasądzonych alimentów, gdy dochód na osobę nie przekracza 583 złotych i wynosi 170 złotych na dziecko (w rodzinie z dwojgiem dzieci), w rodzinach z trojgiem i więcej dzieci nie może przekroczyć 120 złotych na dziecko.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24