Prezydent podpisał ustawę o finansach publicznych

TVN24 Biznes

Aktualizacja:

Likwidacja państwowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz obowiązek przygotowywania przez rząd Wieloletnich Planów Finansowych Państwa - to najważniejsze zmiany jakie wprowadza ustawa o finansach publicznych, którą podpisał właśnie prezydent Lech Kaczyński.

Ustawa o finansach publicznych likwiduje - poza nielicznymi - państwowe i samorządowe zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze. Przewiduje ponadto utrzymanie obecnych tzw. progów ostrożnościowych (50 proc., 55 proc., 60 proc.) dotyczących długu publicznego w stosunku do poziomu Produktu Krajowego Brutto. Po ich przekroczeniu rząd musi podjąć działania zapobiegające wzrostowi zadłużenia.

Zgodnie z zapisami ustawy rząd ma przygotowywać Wieloletni Plan Finansowy Państwa (na cztery lata) i budżet środków europejskich. Rada Ministrów, pracując nad budżetem na dany rok, będzie musiała przyjąć poziom deficytu budżetu państwa ustalony w tym planie. Ewentualne wprowadzenie deficytu wyższego od zawartego w wieloletniej prognozie finansowej będzie wymagać specjalnego uzasadnienia.

Ustawa nakłada na zarządy jednostek samorządu terytorialnego obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji m.in. o zwolnieniach czy umorzeniach podatków.

W myśl nowych przepisów, 15 proc. z opłat za wstęp do parków narodowych pójdzie na dofinansowanie Tatrzańskiego i Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, działających na terenie parków.

Źródło: PAP