Najnowsze

Prezydent podpisał ustawę o Lasach Państwowych

Najnowsze

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | Janusz RymarzPodczas akcji znaleziono kilkaset drzew

Prezydent podpisał nowelizacja ustawy o Lasach Państwowych. Da ona spory zastrzyk finansowy dla budżetu. Dzięki niej do budżetu państwa w latach 2014-2015 trafi łącznie 1,6 miliarda złotych. - Celem nowelizacji jest stworzenie mechanizmu prawnego umożliwiającego dokonywanie przez Lasy Państwowe wpłat do budżetu państwa - napisała w komunikacie prasowym Kancelaria Prezydenta.

Podpisana ustawa wprowadza regulacje dającą podstawę prawną do przekazywania przez Lasy Państwowe środków finansowych do budżetu państwa. Szacuje się, że z tego tytułu do budżetu państwa w latach 2014-2015 trafi łącznie 1,6 miliarda złotych.

- Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zobowiązana będzie do przekazywania do budżetu państwa części przychodów – w drodze dokonywania wpłaty na rachunek ministra właściwego do spraw środowiska w wysokości stanowiącej równowartość 2% przychodów uzyskanych przez Lasy Państwowe ze sprzedaży drewna - wyjaśnia w komunikacie prasowym Kancelaria Prezydenta.

Wpłata ma być dokonywana za każdy kwartał kalendarzowy w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po tym kwartale.

Ekspresowa ustawa

Posłowie uchwalili nowelizację ustawy o lasach 24 stycznia, po ekspresowym tempie: prace nad nią trwały 24 godziny. Wszyscy posłowie opozycji krytykowali tryb pracy nad nowelą - szczególnie to, że pierwsze i drugie czytanie w Sejmie odbyło się jednego dnia - w czwartek, a głosowanie zaplanowano już na kolejny dzień. Senat przyjął ustawę 5 lutego.

Więcej wycinki

Przyjęte w ustawie zmiany dotyczą nie tylko pieniędzy, ale także sposobu rozliczania się z pozyskiwanego drewna. Nowe przepisy w praktyce dają leśnikom swobodę decydowania o ilości wycinanych drzew w ramach tak zwanych trzebieży, czyli selektywnej wycinki. Do tej pory tego typu zabiegi były częścią odgórnie ustalonych limitów, zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. Miało to równoważyć m.in. interesy gospodarcze z potrzebami ochrony przyrody. Po wejściu w życie nowelizacji ustawy o lasach bez jakichkolwiek pakietów osłonowych, ilość drzew wycinanych w Puszczy Białowieskiej najprawdopodobniej wzrośnie.

Lasy z nadwyżką

Według danych Ministerstwa Środowiska na grudzień 2013 r. Lasy mają ponad 1 mld zł nadwyżki. Jak mówili wcześniej przedstawiciele LP, wpłata brakujących 600 mln zł będzie zależała od wyników finansowych Lasów za rok 2014. Dyrektor generalny LP Adam Wasiak zapewniał wcześniej, że przedsiębiorstwo w br. nie będzie ograniczać zadań związanych z gospodarką leśną i nie planuje zwolnień. LP przyznają, że konieczność wpłaty spowoduje, że inwestycje w kolejnych latach będą mniejsze. Resort środowiska planuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat LP na inwestycje wydadzą ok. 500 mln w 2014 r., a w roku 2015 ok. 400 mln zł.

Autor: //gry / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska | Janusz Rymarz