Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2014 rok

Najnowsze


Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2014 rok. Zakłada ona, że wzrost PKB w tym roku wyniesie 2,5 proc., a stopa bezrobocia na jego koniec osiągnie poziom 13,8 proc.

Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2014 rok. Zawarto w niej założenia makroekonomiczne, według których PKB wzrośnie o 2,5 proc., stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 13,8 proc., a inflacja ukształtuje się na poziomie 2,4 proc.

Według założeń ustawy deficyt sektora finansów w stosunku do PKB wyniesie około 3,6 proc. PKB, czyli zmniejszy się w porównaniu do 2013 roku, kiedy wynosił 4,1 proc. PKB.

- Przewidywania dotyczące państwowego długu publicznego stanowią odzwierciedlenie założeń przyjętych w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014-2017, zgodnie z którymi państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym w 2014 r. zmniejszy się o 88,6 mln zł, zaś relacja długu do PKB obniży się do 47,1 proc. - czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Mniejszy dług

Zmniejszy się również dług publiczny w relacji do PKB, który w 2014 roku obniży się do 47,1 proc. "Główną przyczyną zmniejszenia kwoty państwowego długu publicznego będą zmiany w systemie emerytalnym polegające na przeniesieniu do sektora publicznego obligacyjnej części aktywów OFE" - poinformowała Kancelaria Prezydenta.

W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 325.287.369 tys. zł., zaś wysokość dochodów prognozowana jest na 277.782.224 tys. zł. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 47.505.145 tys. zł. Łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów określono odpowiednio na 426.183.364 tys. zł i 378.286.517 tys. zł., natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustalone zostało w wysokości 47.896.847 tys. zł.

Autor: msz//gry/kwoj / Źródło: TVN24 BiS