Prawie połowa Litwinów chce do strefy euro

Najnowsze

WikipediaAż 46 proc. Litwinów popiera wprowadzenie waluty euro

Aż 46 proc. Litwinów popiera wprowadzenie euro. Jest to wynik o 5 punktów procentowych lepszy niż rok temu. Według KE Litwa mogłaby przyjąć wspólną walutę w 2015 r.

Więcej Litwinów uważa, że wprowadzenie wspólnej waluty będzie korzystne dla ich kraju (41 proc. obecnie wobec 35 proc. rok temu) oraz dla nich samych (35 proc. wobec 33 proc.).

Trzy czwarte Litwinów - o 3 punkty proc. mniej niż rok temu - spodziewa się, że wraz z wprowadzeniem euro wzrosną ceny, a 70 proc. wyraża obawy z powodu możliwych oszustw i nadużyć podczas przechodzenia z jednej waluty na drugą (o 5 punktów proc. mniej przed rokiem).

Komisja Europejska w środę uznała, że Litwa spełnia tzw. kryteria konwergencji i jako termin przyjęcia wspólnej waluty przez ten kraj zaproponowała 1 stycznia 2015 r. Decyzja zapadnie po naradach przywódców państw i rządów krajów UE podczas unijnego szczytu 26-27 czerwca oraz gdy swoją opinię wyda Parlament Europejski.

Litwa ubiegała się o przyjęcie do strefy euro w 2007 roku, jednak KE uznała wówczas, że nie pozwala na to inflacja nieznacznie przekraczająca dopuszczalny limit.

Litwa, która przystąpiła do Unii Europejskiej w maju 2004 r., będzie 19. państwem z euro. Wspólną walutę mają już pozostałe dwa kraje bałtyckie: Łotwa (od 1 stycznia 2014 r.) i Estonia (od 1 stycznia 2011 r.).

Autor: pp/kwoj / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wikipedia