Pracodawcy chwalą plany rządu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Rząd chce zmienić ordynację podatkową

- Z dużą satysfakcją przyjmiemy zapowiadane przez rząd zmiany w Ordynacji podatkowej - zapowiadają przedsiębiorcy zrzeszeni w PKPP Lewiatan. Chodzi głównie o plan wstrzymania wykonania decyzji organów podatkowych, które zostaną zaskarżone przez podatnika.

Ministerstwo Finansów zapowiadało niedawno, że chce wprowadzić zasadę, że nie będą wykonywane decyzje, które nie są ostateczne, czyli zostały zaskarżone w toku postępowania. Obecnie obowiązująca regulacja stanowi, że jeśli podatnik wniesie odwołanie od decyzji organu podatkowego (np. urzędu skarbowego), nie wstrzymuje to wykonania decyzji.

Można inaczej i także bez strat

Według PKPP Lewiatan, zupełnie inne regulacje obowiązują na gruncie kodeksu postępowania administracyjnego. Decyzja organu pierwszej instancji co do zasady ulega wstrzymaniu do czasu, zanim stanie się ostateczna. - Przepis obowiązujący w Ordynacji podatkowej stanowi dla polskich przedsiębiorców źródło wielu problemów, istotnie podnosi ryzyko prowadzenia działalności, a w efekcie podnosi koszty prowadzenia działalności gospodarczej - uważają eksperci z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Przedsiębiorcy podkreślają, że gdyby wstrzymanie decyzji w trakcie postępowania odwoławczego stało się zasadą, a natychmiastowe wykonanie wyjątkiem, nie spowodowałaby to istotnych utrudnień w ściganiu nieuczciwych podatników i przestępców skarbowych. - Chroniłoby natomiast uczciwych podatników, w stosunku do których wydano decyzje wadliwe, podlegające uchyleniu w dalszym toku postępowania, co w Polsce jest zjawiskiem częstym - argumentuje Lewiatan.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24