Najnowsze

Powiało optymizmem. Dane GUS świadczą o lepszej koniunkturze w gospodarce

Najnowsze

GUS wstępnie: PKB wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc.
GUS wstępnie: PKB wzrósł w 2013 roku o 1,6 proc.TVN24 Biznes i Świat
wideo 2/3

Poprawia się koniunktura w handlu, usługach i przetwórstwie przemysłowym - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Główny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że większość zbadanych przedsiębiorstw spodziewa się m.in. większego niż wcześniej popytu na swoje usługi.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym w kwietniu oceniany jest bardziej optymistycznie niż w marcu i lepiej niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat - poinformował GUS w środę.

"Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz przewidywania dotyczące sytuacji finansowej są bardziej pozytywne od formułowanych przed miesiącem. Oceny bieżącej sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w marcu. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie oczekiwanym miesiąc wcześniej" - napisano w komunikacie GUS.

Lepiej w handlu

GUS podaje, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 12 (wobec plus 8 w marcu). "Poprawę koniunktury sygnalizuje 22 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 10 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20 proc. i 12 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie" - napisano. Z badania wynika, że spośród badanych jednostek, w kwietniu 5,4 proc. podmiotów nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (wobec 5,1 proc. przed rokiem). "Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców zgłaszających występowanie barier związane są z konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje w kwietniu br. 57 proc. przedsiębiorstw, 52 proc. w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz kosztami zatrudnienia (48 proc. w kwietniu br., 49 proc. przed rokiem). W ujęciu rocznym w największym stopniu spadło znaczenie barier związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (z 50 proc. do 41 proc.) i niedostatecznym popytem (z 42 proc. do 35 proc.)" - napisano w komunikacie.

Dobry klimat

Z badania GUS wynika również, że ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniany jest korzystnie, lepiej niż w marcu i analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać. Badanie wskazuje również, że w kwietniu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 9 (w marcu plus 5). Poprawę koniunktury sygnalizuje 21 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 12 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 14 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. "Oceny bieżącego portfela zamówień są korzystne, na co w większym stopniu wpływa wzrost krajowego niż zagranicznego portfela zamówień. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne. Bieżąca produkcja jest oceniana korzystnie, lepiej niż w marcu. Prognozy produkcji są pozytywne, zbliżone do zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie zmniejsza się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych" - napisano w komentarzu do badania. "Wzrasta poziom należności od kontrahentów. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem, a jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. W najbliższych trzech miesiącach stan zatrudnienia może zwiększać się powoli. Zapowiadany jest niewielki wzrost cen" - dodano.

Zmiana w usługach

GUS podał również, że w kwietniu większość badanych przedsiębiorstw usługowych oceniła koniunkturę pozytywnie, podczas gdy przed miesiącem przeważały oceny negatywne.

"Najbardziej korzystne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem i nieco lepsze niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja (ich opinie utrzymują się na poziomie z marca bieżącego i kwietnia ubiegłego roku) oraz pozostała działalność usługowa (ich oceny są zbliżone do sygnalizowanych przed miesiącem i mniej niekorzystne niż przed rokiem)" - napisano w badaniu GUS. W najbliższych trzech miesiącach firmy ze wszystkich sekcji objętych badaniem spodziewają się wzrostu sprzedaży, w największym stopniu – jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność związana z zakwaterowaniem i gastronomią.

Powiało optymizmem. GUS: idą lepsze czasy
Powiało optymizmem. GUS: idą lepsze czasy TVN24 BiS

Autor: msz/kwoj / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości