Pośredniak w Gdańsku pomoże 100 zwolnionym pracownikom oświaty

Najnowsze

TVN 24W regionie gdańskim w najbliższym okresie pracę ma stracić ok. 230 nauczycieli

Stu zwolnionych lub zagrożonych utratą pracy pracowników oświaty w woj. pomorskim może skorzystać z programu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, który pomoże im zmienić kwalifikacje zawodowe bądź rozpocząć działalność gospodarczą.

Koordynatorka projektu pod nazwą: "Rozwój i Kwalifikacje - program adaptacji zawodowej pracowników instytucji sektora oświaty z województwa pomorskiego” Agnieszka Paluch z WUP w Gdańsku poinformowała, że na wsparcie bezrobotnych nauczycieli i innych pracowników oświaty Pomorskie otrzymało 2,5 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu jest znalezienie zatrudnienia dla bezrobotnych bądź utrzymania zatrudnienia tych, którzy są zagrożeni zwolnieniem.

Zwolnienia

Jak poinformował przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" regionu Gdańskiego Wojciech Książek, w regionie gdańskim w najbliższym okresie pracę ma stracić ok. 230 nauczycieli, a w całym kraju ma to być ok. 3 tys. osób.

Paluch poinformowała, że według danych Powiatowych Urzędów Pracy na koniec 2013 r. w Pomorskiem zarejestrowało się ok. 200 osób, których ostatnim miejscem zatrudnienia był sektor oświaty. Wśród nich mniejszość stanowili nauczyciele. Uważa, że wielu nauczycieli nie zarejestrowało się w urzędach pracy jako bezrobotni.

W ramach projektu z pomocy może skorzystać 100 osób. Dla tych, którzy będą chcieli zmienić swoje kwalifikacje zawodowe bądź dokształcić się, proponowane będą szkolenia, kursy lub studia podyplomowe. Przewidywane są też staże zawodowe lub praktyki. Będzie można też otrzymać dotację do 40 tys. zł na rozwój działalności gospodarczej. Takie osoby przez pierwsze pół roku będą także otrzymywały wsparcie pomostowe w wysokości do 1,6 tys. zł na sfinansowanie podstawowych potrzeb zw. z prowadzeniem działalności (np. podatki, składka ZUS).

Nabór do września

Paluch zwróciła uwagę, że każda forma wsparcia będzie poprzedzona spotkaniem z doradcą zawodowym, który pomoże zdiagnozować potrzeby, zweryfikować umiejętności w kontekście potrzeb rynku pracy.

Uważa, że dzięki kompleksowości projektu i planowanym działaniom przynajmniej połowa uczestników programu powinna znaleźć nowe zatrudnienie lub utrzymać istniejące. Poinformowała, że chęć udziału w projekcie zgłosiło już ok. 50 osób. Nabór potrwa do września. Rekrutacja jest dwuetapowa: najpierw trzeba wysłać formularz zgłoszeniowy, a następnie spotkać się z doradcą zawodowym. Program będzie realizowany przez WUP w Gdańsku i w Słupsku, do września 2015 roku.

Autor: ToL//gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN 24