Ponad 2 mln bezrobotnych, ale mniej niż w marcu

Najnowsze

TVN24Bezrobotnych mniej, ale wciąż dużo

Stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 12,6 proc. wobec 13,1 proc. w marcu - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

GUS poinformował w komunikacie, że w kwietniu 2011 r. w porównaniu do marca br. odnotowano spadek liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Natomiast w stosunku do analogicznego okresu ub.r. nastąpił wzrost liczby bezrobotnych i stopy bezrobocia. Mniejsza niż przed miesiącem i przed rokiem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych. Więcej osób niż w marcu 2011 r., ale mniej niż w kwietniu 2010 roku wyrejestrowano z urzędów pracy. W końcu kwietnia 2011 roku urzędy pracy dysponowały mniejszą liczbą ofert pracy niż w marcu 2011 r. i analogicznym okresie ub. roku.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia 2011 r. wyniosła 2 mln 43,5 tys. osób (w tym 1 mln 60,5 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 90,4 tys. osób (o 4,2 proc.). W ujęciu rocznym wzrosła o 69,7 tys

Jednocześnie Urząd podał, że stopa bezrobocia liczona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kwartale 10,0 proc. wobec 9,3 proc. w IV kwartale 2010 roku. Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kwartale 55,6 proc. wobec 55,8 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,0 proc. wobec 50,6 proc.

Garść innych danych

GUS w środę podał też szereg innych wiadomości. I tak sprzedaż detaliczna w kwietniu wzrosła o 18,6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku, po wzroście o 9,4 proc. rdr w marcu, a mdm wzrosła o 2,3 proc.

Wydajność pracy w przemyśle w okresie styczeń-kwiecień była o 5,2 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2010 roku, przy większym o 2,8 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 5,2 proc.

Zamówienia i sprzedaż

Nowe zamówienia w przemyśle w Polsce spadły zaś w kwietniu w ujęciu rok do roku o 2,3 proc., po wzroście o 6,7 proc. w marcu. W ujęciu miesięcznym zamówienia wzrosły o 13,9 proc. w porównaniu ze wzrostem o 15,4 proc. w marcu.

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy on do oceny przyszłej produkcji.

Z drugiej strony sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych wzrosła w kwietniu o 17, 7 proc. rok do roku, po wzroście w marcu o 18,0 proc., a miesiąc do miesiąca spadła o 7,8 proc.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw hurtowych wzrosła w kwietniu o 15,1 proc. rok do roku, po wzroście o 14,9 proc. w marcu, a miesiąc do miesiąca spadła o 7,2 proc.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24