Najnowsze

Wsparcie dla firm i pracowników. Ile pieniędzy wypłacono w poszczególnych województwach?

Najnowsze

Autor:
ToL
Źródło:
PAP, TVN24
Wojewoda małopolski o pomocy dla firm
Wojewoda małopolski o pomocy dla firm
wideo 2/9
Wojewoda małopolski o pomocy dla firm

Naszym głównym celem jest ochrona miejsc pracy i zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników; na ten cel przekazaliśmy firmom już około 60 miliardów złotych - poinformowała we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. O wsparcie zawnioskowało dotąd 5 milionów przedsiębiorców. Oto, jak wygląda pomoc w poszczególnych województwach.

We wtorek odbyło się jednocześnie 16 konferencji prasowych wojewodów dotyczących rządowego wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Obowiązująca od 1 kwietnia "tarcza", która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące; świadczenie postojowe dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach.

Kolejne środki wypłacane są w ramach tzw. tarczy finansowej, którą obsługuje Polski Fundusz Rozwoju. Jej wartość to ok. 100 mld zł.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Województwo łódzkie

Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński poinformował, że z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń przyznano regionowi 154,5 mln zł. - Te pieniądze obejmują prawie 33 tysięcy. miejsc pracy - dodał. Jak poinformował, w ramach tzw. świadczenia postojowego na terenie województwa zostało już wypłaconych 113,3 mln zł, a te świadczenia otrzymało blisko 60 tys. osób. Mikroprzedsiębiorcom przyznano pożyczki na kwotę prawie 415 mln zł. Z kolei z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) kwota przyznanego dofinansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Łódzkiem to 89 mln zł. Pomoc otrzymało dotychczas 3,5 tys. tych podmiotów. Natomiast dla osób samozatrudnionych w regionie łódzkim dofinansowanie z tego funduszu to 28,5 mln zł i obejmuje prawie 6 tys. osób.

Województwo opolskie

Przedsiębiorcy z województwa opolskiego otrzymali 276 mln zł wsparcia - poinformował na spotkaniu z przedstawicielami biznesu w Oleśnie wojewoda opolski Adrian Czubak.

Według informacji wojewody, do tej pory pomoc z rządowej "tarczy" dotarła do ponad 29 tys. przedsiębiorców z województwa opolskiego - głównie mikrofirm. - Dzięki wprowadzeniu do obiegu dodatkowych 276 mln zł, udało się uchronić przed likwidacją ponad 85 tys. miejsc pracy - wskazał.

Województwo pomorskie

Do przedsiębiorców z Pomorza w ramach różnych instrumentów "tarczy" trafiło prawie 3,8 mld zł - poinformował wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na ochronę 61 tys. 621 miejsc pracy przekazano ponad 257 mln zł. Z Europejskiego Funduszu Społecznego mikro, małym i średnich przedsiębiorcom, osobom samozatrudnionym oraz organizacjom pozarządowym działającym w regionie wypłacono łącznie blisko 140 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 10 tys. 522 wnioski z 15 tys. 654 złożonych. Wojewoda pomorski dodał, że świadczenia postojowe w łącznej wysokości 140 mln zł przyznano 71 tys. 963 osobom. Udzielono także 83 tys. 343 mikropożyczki na łączną kwotę ponad 416,3 mln zł. W ramach tzw. tarczy finansowej PFR przekazano 2,8 mld zł subwencji dla 14 tys. 824 pomorskich firm zatrudniających w sumie 131 tys. 661 pracowników.

Województwo dolnosląskie

Wicewojewoda Bogusław Szpytma mówił we wtorek, że w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skąd wypłacane są środki dla firm zgłaszających przestoje ekonomiczne lub obniżony wymiar czasu pracy, do tej pory wypłacano na Dolnym Śląsku 560 mln zł. Dodał, że dzięki "tarczy" udało się ochronić ponad 138 tys. miejsc pracy. Łączna kwota świadczenia postojowego to ponad 136 mln zł. Trafiło ono niemal do 70 tys. osób. Szpytma wskazał też na pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Na Dolnym Śląsku z tej formy pomocy skorzystało ponad 90 tys. mikroprzedsiębiorstw. Łącznie - jak mówił wicewojewoda - dzięki "tarczy antykryzysowej" wsparcie otrzymało 300 tys. pracowników na Dolnym Śląsku. Wicewojewoda wspomniał też o tzw. tarczy finansowej, z której - jak mówił - w skali kraju wypłacono ponad 40 mld zł, z czego na Dolnym Śląsku prawie 3 mld zł. - To największe narzędzie wsparcia bezpośrednio trafiające do przedsiębiorcy - mówił Szpytma. Największe dofinansowanie dla jednej firmy wyniosło prawie 7 mln zł.

Wsparcie dla firm w województwie dolnośląskim
Wsparcie dla firm w województwie dolnośląskim02.06 | Wicewojewoda Bogusław Szpytma mówił we wtorek, że w ramach Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, skąd wypłacany są środki dla firmy zgłaszających przestoje ekonomiczne lub obniżony wymiar czasu pracy, do tej pory wypłacano na Dolnym Śląsku 560 milionów złotych.TVN24

Województwo małopolskie

W Małopolsce wartość dotychczasowego wsparcia to niemal 1 mld 105 mln zł. Z tego blisko 297 mln zł ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przeznaczono na ochronę ponad 63 tys. miejsc pracy, a ponad 207 mln zł na świadczenia postojowe dla prawie 106 tys. osób.

Ponad 431 mln zł stanowiły pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, a ponad 169 mln zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla firm i organizacji zatrudniających ponad 32,6 tys. osób.

Województwo lubuskie

Wsparcie dla lubuskich przedsiębiorców w ramach "tarczy" wyniosło dotychczas 1,382 mld zł.

Z danych przekazanych przez urząd wojewódzki wynika, że 382 mln zł zostały dotąd przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu działalności gospodarczej i miejsc pracy czy wypłaty zasiłków opiekuńczych. Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wypłacono łącznie 132,6 mln zł na utrzymanie 35 tys. miejsc pracy. W przypadku dużych przedsiębiorstw były to kwoty sięgające nawet 5,4 mln zł. Na pożyczki w wysokości 5 tys. zł przeznaczono 148,9 mln zł. Dotychczas przyznano je 30 tys. mikroprzedsiębiorcom. Na świadczenia postojowe przeznaczono 53,4 mln zł dla 27,1 tys. osób. W ramach tzw. tarczy finansowej, której koordynatorem jest Polski Fundusz Rozwoju, do lubuskich przedsiębiorstw trafił dotychczas miliard zł. Pożyczki, które w 75 proc. mogą zostać umorzone, otrzymało 5 761 lubuskich przedsiębiorstw zatrudniających łącznie ponad 47 tys. osób.

Województwo lubelskie

W Lubelskiem z pomocy skorzystało blisko 9,3 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zatrudnionych w nich jest ponad 73,5 tys. pracowników. Łączna przydzielona kwota subwencji wynosi ponad 1,5 mld zł.

Dyrektor lubelskiego oddziału ZUS Piotr Waszak powiedział, że dotychczas zwolnienie ze składek – za marzec i kwiecień uzyskało 56 tys. firm na łączną kwotę 283 mln zł. - Wpłynęło 78 tys. wniosków - zaznaczył. Dodał, że wpłynęło też 66 tys. wniosków o świadczenia postojowe. Ponad 55 tys. wniosków już zostało zatwierdzonych do wypłaty. Łączna kwota wypłat dokonanych w maju z tego tytułu to 103 mln zł. Waszak poinformował też, że w woj. lubelskim wpłynęło 35 tys. wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Ponad 30 tys. zasiłków już wypłacono na kwotę 11 mln zł.

Z EFS dofinansowanie do wynagrodzeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - otrzymało dotychczas w Lubelskiem 2 tys. firm, a łączna kwota wsparcia to 23 mln zł. Ponadto dofinansowanie w łącznej kwocie blisko 15 mln zł otrzymało w woj. lubelskim około 3,5 tys. przedsiębiorców, tzw. samozatrudnieni. Wsparcie - ponad 94 tys. zł - otrzymały też 24 organizacje pozarządowe, zatrudniające łącznie 120 pracowników. W województwie wypłacono też ok. 50 tys. mikropożyczek.

Województwo zachodniopomorskie

W ramach tzw. tarczy finansowej PFR zachodniopomorscy przedsiębiorcy otrzymali 1,5 mld zł.

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wysokość przyznanego wsparcia na Pomorzu Zachodnim to kwota 109 mln zł. W ramach funduszu wspartych zostało blisko 25 tys. miejsc pracy. Wypłacono też 87,4 mln zł w ramach świadczenia postojowego - otrzymało je 45 tys. osób.

Wysokość mikropożyczek - na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla ponad 62 tys. mikroprzedsiębiorców to 312 mln zł.

Wojewoda zachodniopomorski o wsparciu dla firm
Wojewoda zachodniopomorski o wsparciu dla firm02.06 | W ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zachodniopomorscy przedsiębiorcy otrzymali 1,5 miliarda złotych.TVN24

Województwo podlaskie

Do przedsiębiorców z tego regionu trafiło ponad 1,3 mld zł. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że dotąd rozpatrzono np. 187 wniosków o wsparcie dla firm w ramach tzw. postojowego (przestój ekonomiczny) i 416 dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników. Obie te formy przewidują wsparcie w formie dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych. Wojewoda podał, że łącznie wypłacono firmom z tych tytułów 85,2 mln zł na ochronę ok. 18 tys. miejsc pracy. Bohdan Paszkowski poinformował także, że 35 tys. mikroprzedsiębiorców dostało mikropożyczki na łączną kwotę ponad 175 mln zł. Za pośrednictwem urzędów pracy do 5,4 tys. mikro, małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych w Podlaskiem trafiło ponad 70 mln zł na ochronę 13 tys. miejsc pracy. Wojewoda dodał, że np. z tytułu postojowego, ZUS wypłacił 31,5 tys. podmiotom kwotę 61 mln zł. Za marzec w Podlaskiem zwolnionych ze składek było 35,3 tys. firm na sumę ok. 95 mln zł, w kwietniu ze składek ZUS zwolnionych było ponad 34 tys. płatników na kwotę 82 mln zł. Łączna kwota pomocy z ZUS to 224 mln zł - poinformował wojewoda. Podkreślił również, że w ramach tzw. tarczy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju do ok. 5 tys. podmiotów zatrudniających 45 tys. osób trafił ok. 1 mld zł (urząd wojewódzki doprecyzował, że to kwota 981,7 mln zł).

Wojewoda podlaski o wsparciu dla firm
Wojewoda podlaski o wsparciu dla firm02.06 | Do przedsiębiorców z tego regionu trafiło ponad 1,3 mld zł. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że w Podlaskiem dotąd rozpatrzono np. 187 wniosków o wsparcie dla firm w ramach tzw. postojowego (przestój ekonomiczny) i 416 dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy pracowników.TVN24

Województwo świętokrzyskie

Pracodawcy z regionu otrzymali ponad miliard złotych wsparcia. Pomocą zostało objętych około 100 tys. pracowników.

W tym województwie prawie 22 tys. miejsc pracy zostało wspartych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łączna kwota świadczeń to ponad 93 mln złotych. Blisko 28 tys. osób otrzymało świadczenia postojowe. Przyznano także 35 tys. pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Ponadto wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju otrzymało prawie 6,2 tys. firm, w których pracuje ponad 46 tys. osób, a łączna kwota pomocy to miliard złotych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Z danych przedstawionych na konferencji wynika, że dotąd w woj. warmińsko-mazurskim z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przekazano 188,4 mln zł na ochronę miejsc pracy. W ten sposób wsparto 45,8 tys. miejsc pracy. W ramach tzw. postojowego wypłacono dotąd 19,5 mln zł dla 31 tys. osób. W woj. warmińsko-mazurskim dla mikroprzedsiębiorców przyznano mikropożyczki o łącznej wartości 240,1 mln zł. Jednocześnie aż 85 proc. wniosków o umarzalne pożyczki zostało pozytywnie zweryfikowanych, co stanowi najwyższy odsetek w kraju. Dotąd w regionie złożono 48 tys. wniosków o tę formę wsparcia w ramach "tarczy". ZUS (oddziały w Olsztynie i Elblągu) wypłacił dotąd przedsiębiorcom 66,1 mln zł świadczeń postojowych. Pomoc ta objęła 31,2 tys. osób.

Województwo podkarpackie

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart powiedziała we wtorek podczas konferencji prasowej w Rzeszowie, że w ramach "tarczy" do przedsiębiorców regionu trafiło już 775 mln zł.

Na wsparcie ponad 71 tys. miejsc pracy w woj. podkarpackim przeznaczono do tej pory 291 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Z kolei 53 tys. mikroprzedsiębiorcom udzielono pożyczek na kwotę 265 mln zł. Świadczenia postojowe objęły przeszło 44 tys. osób, które otrzymały 88 mln zł. Natomiast z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskano 130 mln zł.

Województwo śląskie

Ponad 6,55 mld zł wsparcia trafiło dotąd w różnych formach do przedsiębiorców z woj. śląskiego w związku z epidemią koronawirusa – przekazał we wtorek wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Podczas wtorkowego briefingu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wojewoda uściślił, że na tę kwotę składają się m.in. ponad 5 mld zł subwencji dla ponad 27,5 tys. firm, a także wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na blisko 650 mln zł czy pożyczki z Funduszu Pracy na blisko 500 mln zł.

Wojewoda podał, że do 28 maja br. z subwencji na łączną kwotę 5,035 mld zł skorzystało w regionie 27 565 firm, zatrudniających 236 107 pracowników.

Z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych łącznie 648,1 mln zł wsparło – na podstawie 831 wniosków – blisko 148,2 tys. miejsc pracy w woj. śląskim. Świadczenia postojowe w łącznej kwocie 217,7 mln zł rozdzielono na podstawie blisko 111 tys. wniosków. Ze zwolnień ze składek ZUS za marzec i kwiecień skorzystało ponad 303 tys. podmiotów (na prawie 850 mln zł). Na pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów działalności rozdysponowano 495,6 mln zł (na ponad 100,3 tys. pozytywnie rozpatrzonych wniosków spośród 156,8 tys. złożonych).

W ramach narzędzi wsparcia dla samozatrudnionych, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w regionie pozytywnie rozpatrzono blisko 6,6 tys. wniosków (z 13,4 tys. złożonych) na łączną kwotę dofinansowania blisko 33,5 mln zł. Ogółem wartość tzw. tarczy antykryzysowej w ramach czterech filarów (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, EFS i świadczenia postojowe) sięgnęła w regionie 1,55 mld zł. - Gdy dodamy do tego wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju, mamy kwotę 6,55 mld zł - wyliczył we wtorek wojewoda. - Jak dodamy do tego jeszcze kwoty z tytułu zwolnień z opłat na składki ubezpieczeń społecznych, to przekraczamy znacząco 7 mld zł wsparcia dla przedsiębiorców - podsumował.

Województwo mazowieckie

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł powiedział, że wsparcie dla tego regionu wyniosło 452,1 mln zł. Przekłada się to na 103 tys. miejsc pracy na Mazowszu, to jest ogromne wsparcie dla zagrożonych bezrobociem - zaznaczył. Dodał, że świadczenia postojowe realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku Mazowsza opiewają na ponad 300 mln zł i dotyczą 154,3 tys. osób.

- I wreszcie pożyczki (...) na ogólną kwotę 5,5 mld zł w skali kraju, na Mazowszu mamy do dyspozycji 658,6 tys. zł, liczba przyznanych pożyczek na Mazowszu, to już ponad 130 tys. zł - wskazał.

Województwo wielkopolskie

Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W Wielkopolsce do tej pory przyznano 110 tys. mikropożyczek na kwotę 549 mln zł.

Z tzw. tarczy finansowej w województwie skorzystało 24 tys. firm na kwotę 4 mld zł. Dzięki programowi finansowanemu z Polskiego Funduszu Rozwoju udało się utrzymać 219 tys. miejsc pracy.

Wojewoda wielkopolski o wsparciu z pakietu pomocowego
Wojewoda wielkopolski o wsparciu z pakietu pomocowego02.06 | Największym zainteresowaniem cieszą się pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. W Wielkopolsce do tej pory przyznano 110 tys. mikropożyczek na kwotę 549 mln zł. TVN24

Województwo kujawsko-pomorskie

Do województwa kujawsko-pomorskiego trafiło 662 mln zł wsparcia dla pracodawców i pracowników w związku z łagodzeniem skutków epidemii. Pomoc otrzymało ok. 50 tysięcy pracowników.

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz ocenił, że wsparcie dla regionów w dobie epidemii koronawirusa, które skierował rząd, jest "imponujące". - Polski Fundusz Rozwoju za pomocą tylko banków skierował do firm w naszym regionie prawie 2 mld zł. Dotyczy to w naszym województwie przeszło 96 tys. miejsc pracy, a wsparcie objęło ponad 10 tys. firm - podkreślił wojewoda.

Autor:ToL

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości