Polskie stopy stoją w miejscu

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN CNBC BIZNESRPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian

Niespodzianki nie było: Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Główna stopa procentowa NBP wynosi nadal nie mniej niż 3,50 proc. - podała RPP w komunikacie. Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

Ekonomiści przewidywali, że na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w październiku stopy procentowe zostaną pozostawione na poziomie 3,50 proc.

Prof. Jan Czekaj z RPP tłumaczył w TVN CNBC Biznes, że w Radzie nie ma na razie zwolenników ich podnoszenia. - Inflacja jest nadal wysoka. Może teraz trochę spadnie, potem znowu może trochę wzrosnąć i w przyszłym roku z tego, co dzisiaj wiemy, powinna spadać. Z drugiej strony wzrost gospodarczy będzie przyspieszał, ale nie jest wcale pewne, że weszliśmy już na niezagrożoną ścieżkę wzrostu - mówił Czekaj.

Jak się zmieniały stopy

RPP rozpoczęła cykl obniżek stóp procentowych w listopadzie ubiegłego roku. W trakcie cyklu obniżek stopy spadły łącznie o 250 pkt bazowych. W listopadzie ubiegłego roku RPP obniżyła stopy o 25 pkt bazowych. Na grudniowym oraz styczniowym posiedzeniu dokonała redukcji stóp po 75 pkt bazowych, zaś w lutym i w marcu obniżki wyniosły po 25 pkt bazowych.

W kwietniu i maju Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Natomiast na majowym posiedzeniu Rada podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej o 0,5 pkt proc, z 3,5 proc. do 3 proc.

Rada ponownie obniżyła stopy procentowe w czerwcu, o 25 pkt bazowych. W lipcu, sierpniu i wrześniu ich poziom nie uległ zmianie.

Środowa decyzja RPP oznacza, że stopa 7-dniowych interwencji będzie wynosić nadal 3,50 proc., stopa lombardowa 5,00 proc., redyskontowa 3,75 proc., zaś depozytowa 2,00 proc.

Źródło: TVN CNBC, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN CNBC BIZNES