Polskie przepisy o VAT nie podobają się KE

Najnowsze

Aktualizacja:
TVN24Luksemburg może otrzymać pozew za dwa miesiące

Komisja Europejska straszy Polskę Trybunałem Sprawiedliwości. Tym razem chodzi o niepełne wdrożenie unijnych przepisów o VAT, dotyczących miejsca świadczenia usług.

KE chce, aby Polska uzupełniła ustawodawstwo. Chodzi o miejsce dostawy towarów i świadczenia usług objętych VAT. Jest to kluczowe dla uniknięcia podwójnego opodatkowania lub braku opodatkowania w Unii Europejskiej. "Jeżeli właściwe przepisy krajowe nie zostaną zmienione w ciągu dwóch miesięcy zgodnie z uzasadnioną opinią, KE może zdecydować o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości" - ostrzegła w liście Bruksela.

Przepisy dyrektywy w sprawie VAT z 2006 r. mówią, że miejscem świadczenia pewnych usług jest miejsce, gdzie usługi te są faktycznie świadczone. Należą do nich "działalność kulturalna, artystyczna, sportowa, naukowa, edukacyjna, rozrywkowa lub podobna, w tym działania podejmowane przez organizatorów takiej działalności oraz, w stosownym przypadku, usługi pomocnicze do takiej działalności”. KE zwraca uwagę, że w polskiej ustawie nie ma mowy o "działalności podobnej lub pomocniczej". Oznacza to, że polskie prawo ma węższy zakres niż unijne przepisy w tym zakresie.

Spór o prawników i konsultantów Ponadto, zgodnie z dyrektywą, "usługi konsultantów, inżynierów, firm konsultingowych, prawników, księgowych oraz inne podobne usługi, jak również przetwarzanie danych i dostarczanie informacji” są ulokowane, po spełnieniu określonych warunków, w miejscu, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. KE uważa, że tu również polskie prawo nie odpowiada w zadowalającym stopniu prawu europejskiemu. Według Brukseli, błędnie zdefiniowane zostały niektóre kategorie usług, np. usługi firm konsultingowych i inżynierów.

Brukseli nie podoba się jeszcze to, jak w Polsce rozumiane jest pojęcie "usług konsultantów" i "usług firm konsultingowych". Według KE, dotyczą one tylko szczególnych rodzajów doradztwa, takich jak doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24