Polskie firmy biją rekord zysków

Najnowsze

TVN24Na rachunkach i w kasach coraz więcej pieniędzy

- Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych w I kwartale 2011 wzrósł o 20,1 proc. rok do roku i wyniósł 22 mld zł - podał Główny Urząd Statystyczny. To najlepszy kwartalny wynik od trzech lat.

Z danych GUS wynika, że po pierwszym kwartale tego roku "na plusie" było 61,6 proc. ogółu przedsiębiorstw, wobec 60,2 proc. przed rokiem.

Przychody firm wyniosły w tym czasie 513 mld zł i były większe o 12 proc. niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Koszty wyniosły 485,5 mld zł i chociaż także wzrosły, to mniej niż przychody, bo o 11,6 proc., dzięki czemu wyniki finansowe były lepsze niż przed rokiem.

Rośnie zysk z eksportu

Lepsze wyniki niż wszystkie firmy ogółem mieli eksporterzy, choć odsetek firm sprzedających swoje towary za granicę minimalnie spadł (z 44,5 proc. do 44,2 proc.). - Poziom sprzedaży eksportowej był o 22,7 proc. wyższy niż przed rokiem, a jej udział w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów ogółu badanych podmiotów wzrósł z 20,1 proc. do 21,9 proc. - czytamy w informacji GUS. Spośród jednostek eksportujących zysk netto wykazało 69,2 proc. przedsiębiorstw wobec 65,5 proc. przed rokiem.

Źródło: PAP, ISB

Źródło zdjęcia głównego: TVN24