Polski biznes coraz mocniej stoi na nogach

Najnowsze

sxc.huW górę i do przodu

Poprawa koniunktury gospodarczej coraz bardziej widoczna. Obliczany przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" kwartalny Indeks Biznesu wzrósł w grudniu 2009 roku w porównaniu z listopadem 2009 roku o 3 pkt i wynosi obecnie 36 pkt. W tym roku ma wzrosnąć o kolejne 10.

Indeks Biznesu PKPP jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej w kraju, obliczanym i publikowanym miesięcznie od początku 2003 r. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 3,5 proc. rocznie.

Z analizy wynika, że sektor przedsiębiorstw zaczyna reagować na oznaki poprawy koniunktury na świecie i dosyć stabilny popyt konsumpcyjny. - "Pogarsza się jednak nierównowaga makroekonomiczna: rośnie bezrobocie, deficyt budżetowy i dług publiczny. Prognoza wzrostu PKB na ten rok jest więc umiarkowana i wynosi 2,6 proc" - czytamy w informacji PKPP Lewiatan.

Spośród indeksów szczegółowych spadł indeks makroekonomiczny. Obejmuje on inflację, deficyt finansów publicznych, stopę bezrobocia oraz stopień konkurencyjności gospodarki.

Z kolei kwartalny indeks finansów (ocenia rentowność i płynność finansową przedsiębiorstw, zmiany realnej podaży kredytu oraz stopy procentowej) nie zmienił się, a indeks roczny za 2009 rok wzrósł o 2 pkt do 48 pkt. Prognoza zaś dla tego indeksu na 2010 r. wynosi 58 pkt.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu